Wyniki drugiej tury rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia oraz rekrutacji na studia niestacjonarne I i II stopnia

piątek, 1 września 2023

1 września 2023 w godzinach popołudniowych w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów - IRK zostaną opublikowane wyniki rekrutacji:

  • na kierunki studiów stacjonarnych I stopnia (druga tura rekrutacji)
  • na kierunki studiów niestacjonarnych I i II stopnia

Serdecznie gratulujemy wszystkim kandydatom zakwalifikowanym na studia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych! Osoby niezakwalifikowane zachęcamy do rozważenia studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria mechaniczna, na którym zapisy zostały przedłużone do 11 września.

Zapraszamy zakwalifikowanych kandydatów do dopełnienia ostatnich formalności: podpisania ankiety i decyzji. Uprzejmie prosimy o stawienie się w budynku Wydziału SiMR przy ul. Narbutta 84, w sali 1.9 w jednym z dogodnych terminów:

  • 4, 5 i 6 września 2023 w godz. 9:00-15:00 - dla studiów stacjonarnych I stopnia,
  • 4, 5, 6, 13 i 14 września 2023 w godz. 9:00-15:00 - dla studiów niestacjonarnych I i II stopnia.

Wykaz niezbędnych dokumentów do złożenia znajduje się na stronie internetowej »

Kopie dokumentów zostaną poświadczone przez pracowników Komisji Rekrutacyjnej za zgodność z oryginałem. Dostarczone fotografie powinny być takie same jak te, które zostały załączone w formie elektronicznej do IKR.

W przypadku składania dokumentów przez pełnomocnika kandydata należy przedstawić pełnomocnictwo (imienne) dla osoby składającej dokument. Pełnomocnik musi przedstawić do wglądu swój dowód osobisty.

Obowiązujący wzór pełnomocnictwa jest dostępny tu.

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numer +48 22 234 85 25.

Strony w dziale:

Strony w dziale: