Plan studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku inżynieria mechaniczna dla specjalności mechanika i budowa maszyn

Semestr 1

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Analiza zespolona 10 10 0 0 4 E/Z1
2 Rachunek prawdop. i statystyka 10 10 0 0 4 E/Z1
3 Mechanika ogólna III 20 20 0 0 5 E/Z1
4 Zintegrow. systemy wytwarzania 20 0 10 0 3 Z2/Z1
5 Diagnostyka maszyn 10 0 10 0 2 Z2/Z1
6 Metody numeryczne w mechanice 10 0 10 0 2 Z2/Z1
7 Fizyka IV 20 0 0 0 4 Z2
8 Automatyka 10 10 0 0 2 E/Z1
9 Przedmiot obieralny Specjalności 1 20 0 0 0 2 Z2
10 Przedmiot obieralny Specjalności 2 10 0 0 0 2 Z2
  RAZEM 140 50 30 0 30  

Semestr 2

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Modelow. komp. w praktyce inż. 10 0 10 0 2 Z2/Z1
2 Alg. genetyczne i sieci neuronowe 20 0 10 0 3 E/Z1
3 Bezp. systemów technicznych 10 0 0 0 2 Z2
4 Wybr. zagadn. termodynamiki 10 10 0 0 3 E/Z1
5 Podstawy robotyki 10 0 10 0 2 Z2/Z1
6 Teoria konstrukcji 10 0 0 0 2 Z2
7 Zaawans. materiały konstrukcyjne 10 0 10 0 2 Z2/Z1
8 Modelow. i badania maszyn 20 0 10 0 6 E/Z1
9 Przedmiot obieralny Specjalności 3 20 0 0 0 2 Z2
10 Przedmiot obieralny Specjalności 4 10 0 0 0 2 Z2
12 Praca przejściowa 0 0 0 50 4 P
  RAZEM 130 10 50 50 30  

Semestr 3

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Podstawy prawa pracy (HES) 10 0 0 0 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) 10 0 0 0 3 Z2
3 Przedmiot obieralny Specjalności 5 20 0 0 0 2 Z2
4 Przedmiot obieralny Specjalności 6 20 0 0 0 2 Z2
5 Seminarium dyplomowe 0 20 0 0 2 Z1
6 Praca dyplomowa 0 0 0 150 20 P
7 Praktyka dyplomowa 4 tygodnie 4  
  RAZEM 60 20 0 150 31  
 

Strony w dziale:

Strony w dziale: