Monitoring karier zawodowych absolwentów

Zapraszamy wszystkich naszych absolwentów do udziału w badaniu mającemu na celu zobrazowanie sytuacji danego rocznika na rynku pracy. Udział w badaniu daje Absolwentom okazję do wyrażenia opinii na temat ukończonych studiów, a także do podzielenia się z Uczelnią informacjami dotyczącymi sytuacji na rynku pracy.

Pytania w ramach ankiety dotyczą m. in. edukacji, poziomu zadowolenia ze studiowania, sytuacji zawodowej, wiedzy i umiejętności, a także chęci pozostawania w kontakcie ze swoją uczelnią. Z badania można się dowiedzieć, gdzie pracują nasi Absolwenci, jak oceniają swoje kompetencje oraz ile średnio zarabiają.

Szczegółowe informacje i ankieta do zdalnego wypełnienia »

Prezentacje dotychczasowych wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów:

Strony w dziale:

Strony w dziale: