Informacje dla studentów I roku

Wszystkich nowo przyjętych studentów serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej ważnymi informacjami, stanowiącymi kompendium wiedzy pierwszoroczniaka i wprowadzającymi w świat studiowania na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych PW.

Odbiór legitymacji

W celu odbioru legitymacji studenckich należy udać się do Biura Obsługi Studiów (pok. 0.6) w terminie od 02.10.2023 r. Dotyczy to osób, które zaakceptowały ślubowanie w systemie USOS oraz wniosły opłatę za legitymację.

Poczta e-mail

Każdy nowo przyjęty, aktywny student otrzymuje adres e-mail w domenie PW. Adresów tych należy używać w korespondencji z pracownikami Wydziału, w tym Biura Obsługi Studiów. Dostęp do poczty elektronicznej jest możliwy poprzez sekcję eSiMR na stronie internetowej Wydziału (w górnym prawym rogu) lub witrynę portal.office.com. Hasło do poczty można zresetować po zalogowaniu w systemie USOS, w zakładce dla studentów -> Office 365.

Szkolenie BHP

Obowiązkowe szkolenie w zakresie BHP dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbędzie się w formie on-line (poprzez program MS Teams). Każdy student uzyska dostęp do materiałów do samokształcenia. Po zapoznaniu się z tymi materiałami należy wypełnić test sprawdzający wiedzę. Niezbędne informacje, w tym terminy, instrukcję postępowania, kody dostępu/dołączenia do grupy w MS Teams otrzymają Państwo na indywidualne adresy e-mail w domenie PW. Brak zaliczenia szkolenia w zakresie BHP uniemożliwia dalsze uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych.

Przysposobienie biblioteczne

Obowiązkowe szkolenie w zakresie przysposobienia bibliotecznego dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia odbędzie się w formie on-line. Niezbędne informacje otrzymają Państwo na indywidualne adresy e-mail w domenie PW. Studenci studiów II stopnia, którzy nie zaliczyli przysposobienia bibliotecznego w toku studiów I stopnia proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie do Biura Obsługi Studiów.

Stypendia

Informacje o stypendiach dostępnych dla studentów Politechniki Warszawskiej znajdują się na stronie internetowej Wydziału SiMR oraz na stronie Biura Kanclerza. Zamieszczono tam regulaminy przyznawania stypendiów, wzory niezbędnych dokumentów oraz terminy składania wniosków.

Regulamin studiów w PW

Prosimy o zapoznanie się z:

  • Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej,
  • Zasadami studiowania i rejestracji studentów na Wydziale SiMR w roku akademickim 2023/2024,

dostępnymi na stronie internetowej Wydziału.

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

W najbliższych dniach na stronie internetowej Wydziału SiMR pojawi się szczegółowa informacja o możliwości wykupienia polisy NNW na rok 2023/2024.

Poradnik Pierwszoroczniaka - STARTER PW

Zachęcamy do skorzystania z interaktywnego poradnika dla nowych studentów. Informacje na ten temat są podane na stronie internetowej Wydziału SiMR.

Gdzie szukać informacji?

Podstawowymi źródłami informacji dotyczących studiowania na Wydziale SiMR są:

Kontakt

W razie wątpliwości prosimy zgłaszać się do Biura Obsługi Studiów.
 

Strony w dziale:

Strony w dziale: