Badania i nauka

Zakład Napędów Wieloźródłowych
Działalność naukowo-badawcza
 1. Analizy energetyczne pojazdów elektrycznych i hybrydowych.
 2. Badania eksperymentalne, modelowanie i symulacja oraz projektowanie elektrycznych i hybrydowych układów napędowych pojazdów.
 3. Sterowanie rozdziałem mocy w napędach hybrydowych i pojazdach z wielosilnikowym napędem elektrycznym.
 4. Diagnostyka i sterowanie pracą układów napędowych i komponentów pojazdów elektrycznych i hybrydowych, w tym z wykorzystaniem analizy danych metodami sztucznej inteligencji.
 5. Badania systemów magazynowania energii pojazdów elektrycznych i hybrydowych.
 6. Badania dynamiki i stateczności ruchu pojazdów z wielosilnikowym napędem elektrycznym.
 7. Badania układów napędowych z ogniwami paliwowymi.
 8. Współpraca pojazdów elektrycznych z siecią elektroenergetyczną typu Smart Grid.
 9. Zagadnienia niezawodności komponentów elektrycznych i hybrydowych układów napędowych pojazdów.
 10. Problematyka autonomizacji pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz ich funkcjonowania w inteligentnych systemach transportowych.
 11. Zagadnienia techniczno-ekonomiczne nisko- i zeroemisyjnych technologii przetwarzania i magazynowania energii w urządzeniach generacji rozproszonej i transporcie.
 12. Zagadnienia dotyczące technologii umożliwiających wykorzystanie wodoru w urządzeniach generacji rozproszonej i transporcie.
Obszar badawczy

 

Współpraca z sektorem przemysłowym

 

Zakład Silników Spalinowych
Działalność naukowo-badawcza
 1. Opracowanie konstrukcji elementów i zespołów silników spalinowych.
 2. Metody obliczeniowe w konstrukcji silników spalinowych.
 3. Obliczania wytrzymałościowe elementów i zespołów silników spalinowych.
 4. Analiza trendów rozwojowych w silnikach spalinowych i opracowywanie wytycznych do ich konstrukcji.
 5. Prace studialno-eksperymentalne w zakresie ustalania przyczyn usterek silników spalinowych.
 6. Sterowanie i diagnostyka silników spalinowych.
 7. Diagnostyka systemów oczyszczania gazów spalinowych.
 8. Emisja zanieczyszczeń z silników spalinowych –powstawanie i metody jej ograniczania.
 9. Metody badań emisji zanieczyszczeń z silników i pojazdów.
 10. Systemy oczyszczania gazów spalinowych.
 11. Metody katalityczne oczyszczania gazów spalinowych.
 12. Metody obliczeniowe w konstrukcji silników spalinowych.
 13. Analiza trendów rozwojowych w silnikach spalinowych i opracowywanie wytycznych do ich konstrukcji.
 14. Modelowanie wymiany ciepła i masy w wybranych zespołach silników tłokowych.
 15. Modelowanie i badania symulacyjne procesów regeneracji filtrów spalin.
 16. Modelowanie procesów termodynamicznych silnikach spalinowych.
 17. Projektowanie elementów i zespołów silników spalinowych.
 18. Analiza termodynamicznych wykresów pracy silników spalinowych.
 19. Obliczania wytrzymałościowe elementów i zespołów silników spalinowych.
 20. Badanie procesów zasilania tłokowych silników spalinowych.
 21. Procesy spalania paliw pochodzenia naftowego i roślinnego.
 22. Sterowanie i diagnostyka silników spalinowych.
 23. Prace studialno-eksperymentalne w zakresie doładowania silników spalinowych.
Obszar badawczy
 • Konstrukcja i eksploatacja nowoczesnych maszyn, urządzeń i pojazdów
 • Rozwój niskoemisyjnego transportu
 • Stosowanie biopaliw i biokomponentów w transporcie
Współpraca z sektorem przemysłowym

 

Zakład Samochodów
Działalność naukowo-badawcza
 1. Mechanika ruchu samochodu.
 2. Badania trakcyjne i stanowiskowe pojazdów samochodowych i ich podzespołów.
 3. Badanie zjawisk związanych ze współpracą opony z nawierzchnią drogi, wyznaczanie charakterystyki przyczepności przy pomocy zestawu pomiarowego SRT-4.
 4. Konstrukcja układów napędowych samochodów.
 5. Konstrukcja zespołów podwozia samochodów: zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy.
 6. Bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 7. Rzeczoznawstwo samochodowe, rekonstrukcja zdarzeń/wypadków drogowych.
 8. Obliczenia wytrzymałościowe metodą elementów skończonych (MES).
Obszar badawczy

 

Współpraca z sektorem przemysłowym

 

Zakład Pojazdów Szynowych
Działalność naukowo-badawcza

KONSTRUKCJA POJAZDÓW SZYNOWYCH

 1. Projektowanie i obliczenia układów pochłaniających energię zderzenia pojazdów szynowych – symulacyjne testy zderzeniowe (programy LS-Dyna, Radios, VisualCrashStudio).
 2. Obliczenia wytrzymałościowe struktur nośnych pojazdów szynowych (ramy wózków, nadwozia wagonów i pojazdów trakcyjnych) z wykorzystaniem MES (programy ANSYS, HyperWorks).
 3. Projektowanie nowych rozwiązań podwozi, nadwozi i układów napędowych pojazdów szynowych (programy Siemens NX, CATIA, SolidWorks).

BADANIA POJAZDÓW SZYNOWYCH WSPOMAGANE KOMPUTEROWO

 1. Implementacja mechaniki niegładkiej w modelowaniu pracy zawieszenia i urządzeń cięgłowo-zderznych (program VI-Rail).
 2. Wykorzystanie nieliniowej teorii toczenia koła po szynie do oceny:
 • oddziaływania pojazdu na tor kolejowy,
 • zagrożenia wykolejeniem się pociągu,
 • stanu zużycia kół i szyn.
Obszar badawczy

Konstrukcja i bezpieczeństwo ruchu szynowych środków transportu, ze szczególnym uwzględnieniem elektrycznych zespołów trakcyjnych, długich pociągów towarowych oraz systemów transportu intermodalnego, drogowo-szynowego.

Współpraca z sektorem przemysłowym

 

Zakład Maszyn Budowlanych i Transportu Bliskiego
Działalność naukowo-badawcza

 

Obszar badawczy

 

Współpraca z sektorem przemysłowym

 

Zakład Ciągników i Napędów Hydraulicznych
Działalność naukowo-badawcza

 

Obszar badawczy

 

Współpraca z sektorem przemysłowym

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: