Akcja stypendialna - jesień 2023

Studenci, którzy rozpoczęli naukę na Wydziale SiMR w semestrze zimowym i są zainteresowani pomocą materialną, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora.

Wnioski o stypendium rektora, które przyznawane jest na zasadzie konkursu, można złożyć wyłącznie w terminie do 16.10.2023 r.

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz wnioski o przyznanie zapomogi należy składać w systemie USOSweb.

Kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1294,40 zł.

Średnią ocen ważoną do stypendium rektora należy obliczyć na podstawie ocen uzyskanych w czasie dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia (bez oceny z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego).

Wzory aktualnych wniosków oraz Regulamin przyznawania pomocy materialnej znajdują się na stronie Biura Kanclerza PW.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym Poradnikiem Stypendialnym opracowanym przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej.

W razie wątpliwości informacji na temat stypendiów udziela Pani Katarzyna Kulińska (pokój 0.5, e-mail: katarzyna.kulinska@pw.edu.pl, tel. 22 234 8293).

Strony w dziale:

Strony w dziale: