Rada Patronacka

Rada Patronacka Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej pełni funkcję organu doradczego i opiniotwórczego Dziekana.

Do głównych zadań Rady Patronackiej należy:

 • monitorowanie efektów kształcenia w zakresie ich zgodności z rzeczywistymi potrzebami rynku pracy oraz stymulowanie modyfikacji treści i metod nauczania;
 • nawiązanie współpracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych, staży, wycieczek edukacyjnych oraz wizyt studyjnych;
 • inicjowanie otwartych dla studentów oraz pracowników Wydziału SiMR PW wykładów i seminariów;
 • wymiana wiedzy i doświadczeń oraz wspieranie nowych projektów naukowych i eksperckich;
 • kreowanie wizerunku Wydziału SiMR PW jako otwartego na kwestie rozwojowe i gospodarcze kraju.

W skład Rady Patronackiej wchodzą:

 1. Dziekan Wydziału - przewodniczący Rady;
 2. Prodziekani Wydziału;
 3. Specjaliści i eksperci reprezentujący partnerów prowadzących działalność odpowiadającą profilowi Wydziału.

Do Rady Patronackiej Wydziału SiMR PW powołano następujące osoby:

 • Michał Ziajowski – Dyrektor Zarządzający LSO – Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o.
 • Artur Fryczkowski – Wiceprezes Zarządu – Alstom Konstal S.A.
 • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu – Baumalog Sp. z o.o.
 • Marek Sierzpowski – Dyrektor Handlowy Generators & Industrial Engines – Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.
 • Damian Portka – Prezes – EDAG Engineering Polska Sp. z o. o.
 • Jan Kuźmiński – Prezes Zarządu – Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
 • Rafał Skolarus – Dyrektor – PES Polska, PORR S.A.
 • Jacek Konop – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych – PESA Bydgoszcz S.A.
 • Maciej Mazur – Dyrektor Zarządzający – Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych
 • Wojciech Rowiński – Dyrektor Generalny – Scania Polska S.A.
 • Marcin Borzymowski – Dyrektor Zarządzający – STAP Institute / Sandler Training Polska
 • Andrzej Szałek – Doradca Zarządu – Toyota Central Europe Sp. z o.o.
 • Jakub Zręda – Kierownik Działu Badań i Rozwoju – Wamtechnik Sp. z o.o.

Rada Patronacka Wydziału SiMR PW została powołana zarządzeniem nr 3/2022 Dziekana Wydziału SiMR PW z dnia 4 kwietnia 2022 r.

 

Grafika
Zarys portretu

Michał Ziajowski

Grafika
Logo firmy Aebi Schmidt

 

Grafika
Portret mężczyzny

Artur Fryczkowski

Grafika
Logo firmy ALSTOM

 

 

Grafika
Portret mężczyzny

Marcin Kozłowski

Grafika
Logo firmy Baumalog

 

Grafika
Portret mężczyzny

Marek Sierzpowski

Grafika
Logo firmy Eneria CAT

 

 

Grafika
Damian Portka

Damian Portka

Grafika
Logo firmy EDAG

 

Grafika
Portret mężczyzny

Jan Kuźmiński

Grafika
Logo MZA

 

 

Grafika
Portret mężczyzny

Rafał Skolarus

Grafika
Logo firmy PORR

 

Grafika
Zarys portretu

Jacek Konop

Grafika
Logo firmy PESA

 

 

Grafika
Portret mężczyzny

Maciej Mazur

Grafika
Logo firmy PSPA

 

Grafika
Portret mężczyzny

Wojciech Rowiński

Grafika
Logo firmy SCANIA

 

Grafika
Portret mężczyzny

Marcin Borzymowski

Grafika
Logo firmy STAP Institute

 

Grafika
Portret mężczyzny

Andrzej Szałek

Grafika
Logo firmy Toyota

 

Grafika
Portret mężczyzny

Jakub Zręda

Grafika
Logo firmy Wamtechnik

 

 

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: