Pełnomocnicy Dziekana

Funkcja Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko
Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki mgr inż. Jakub Deda
Pełnomocnik ds. dostępności mgr Wioletta Bartosiak
Pełnomocnik ds. działań prewencyjnych w okresie epidemii COVID-19 mgr Wioletta Bartosiak
Pełnomocnik ds. funduszy strukturalnych mgr inż. Krzysztof Ćwik
Pełnomocnik ds. informatyzacji dr hab. inż. Lech Knap, prof. uczelni
Pełnomocnik ds. jakości kształcenia dr inż. Jarosław Kuśmierczyk
Pełnomocnik ds. kontaktów Wydziału SiMR z Kolonią Wawelberga dr inż. Dorota Górnicka
Pełnomocnik ds. Olimpiady Techniki Samochodowej dr hab. inż. Dariusz Więckowski
Pełnomocnik ds. praktyk studenckich dr inż. Paweł Wawrzyniak
Pełnomocnik ds. rankingów mgr Danuta Falęciak
Pełnomocnik ds. studiów niestacjonarnych dr inż. Artur Jankowiak, prof. uczelni
Pełnomocnik ds. studiów prowadzonych w języku angielskim oraz programu Erasmus dr inż. Arkadiusz Hajduga, prof. uczelni
Pełnomocnik ds. współpracy z uczelniami niemieckimi dr hab. inż. Michał Makowski, prof. uczelni
Pełnomocnik ds. współpracy z uczelniami ukraińskimi dr hab. inż. Dmytro Samoilenko, prof. uczelni
Pełnomocnik ds. zamówień publicznych mgr Małgorzata Kowalska

Strony w dziale:

Strony w dziale: