Projekty

Tematyka prac badawczych realizowana przez jednostki organizacyjne wydziału:

Instytut Podstaw Budowy Maszyn

Zakład Mechaniki

Działalność naukowo-badawcza

Zakład zajmuje się tematyką:

 • dynamiki maszyn, w szczególności dynamiki wirników
 • drgań i analizy stateczność układów dynamicznych
 • zjawisk chaotycznych w układach mechanicznych
 • zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych, w tym materiałów kompozytowych, z pamięcią kształtu i elementami piezoelektrycznymi
 • aktywnej i semiaktywnej redukcji drgań
 • dynamiki stochastycznej układów ciągłych
 • nanomechaniki
 • odzysku energii drgań mechanicznych.
 • zastosowania analizy obrazu w układach sterowania.
Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

Działalność naukowo-badawcza

Zakład prowadzi prace naukowe z Podstaw Konstrukcji Maszyn (w tym prace projektowe),
wibroakustyki, diagnostyki technicznej oraz dynamiki elementów maszyn. Zakład
dysponuje laboratoriami naukowo-dydaktycznymi (studenci starszych lat mają możliwość
pracy na stanowiskach badawczych zbudowanych m.in. w ramach programów
badawczych Grant lub na zlecenie jednostek zewnętrznych). W szczególności należy
wymienić stanowiska do badań wpływu błędów posadowienia i montażu na dynamikę
układów przenoszenia mocy, badania struktur kompozytowych, badania przekładni
falowych i przekładni zębatych oraz badania łożysk tocznych

Zakład Technik Wytwarzania

Działalność naukowo-badawcza

Zakład specjalizuje się w problematyce:

 • konstrukcji i technologii przekładni stożkowych i hipoidalnych o krzywoliniowej linii zęba
 • komputero wowspomaganego wytwarzania
 • szybkiego prototypowania
 • pomiarów wielkości geometrycznych (maszynaCMM)
 • systemów zarządzania jakością
 • zastosowania metod numerycznych w budowie maszyn, w szczególności Metody Elementów Skończonych
 • zastosowania materiałów o właściwościach hiperelastycznych w budowie maszyn: elastomery, pianki, gąbki, żele
Zakład Technik Komputerowych

Działalność naukowo-badawcza

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich:

 • Wykorzystanie systemów CAD do modelowania geometrycznego części i zespołów maszyn.
 • Budowa aplikacji do wspomagania prac inżynierskich za pomocą obiektowych języków programowania.
 • Tworzenie inżynierskich baz danych.
 • Systemy oparte na wiedzy w projektowaniu maszyn.

Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych

Zakład Ciągników i Napędów Hydraulicznych

Działalność naukowo-badawcza

Zakład specjalizuje się w problematyce:

 • badania ciągników rolniczych i pojazdów specjalnych
 • konstrukcji podzespołów układu napędu jazdy maszyn i pojazdów specjalnych
 • wibroakustycznej diagnostyki układów napędowych maszyn i pojazdów
 • diagnostyki technicznej maszyn i konstrukcji
 • projektowania systemów mechatronicznych
 • badania hydraulicznych i hydromechanicznych układów napędowych pojazdów
 • zastosowania materiałów inteligentnych do aktywnego tłumienia drgań w zawieszeniach pojazdów
 • proaktywnej eksploatacji
 • kogeneracji energii w pojazdach i maszynach
 • akustyki pojazdów i maszyn oraz przetwarzania i analizy obrazów
Zakład Maszyn Budowlanych i Transportu Bliskiego

Działalność naukowo-badawcza

Sekcja Maszyn Budowlanych specjalizuje się w problematyce:

 • konstrukcja i projektowanie maszyn budowlanych
 • konstrukcja i projektowanie napędów hydraulicznych i sterowania
 • badania doświadczalne i modelowanie procesów urabiania gruntów i skał maszynami do robót ziemnych
 • badania doświadczalne i modelowanie własności wytrzymałościowych gruntów i skał
 • badania doświadczalne i modelowanie procesów maszynowego kruszenia skał w kruszarkach szczękowych, stożkowych i udarowych .
 • badania doświadczalne i modelowanie automatyzacji i optymalizacji pracy maszyn roboczych
 • modelowanie zaawansowanych deformacji plastycznych metali w procesach ECAP, CEC, KOBO – symulacje MES i górna ocena nośności granicznej
 • modelowanie konstytutywne cyklicznej deformacji metali
 • metodyka automatyzacji pracy maszyn roboczych
 • budowa modeli symulacyjnych maszyn roboczych i ciągników
 • zagadnienia robotyzacji pola walki
 • budowa interfejsów operator-maszyna-otoczenie

Sekcja Transportu Bliskiego specjalizuje się w problematyce:

 • projektowania konstrukcji nośnych maszyn roboczych;
 • numerycznej analizy konstrukcji;
 • projektowania urządzeń transportu bliskiego (przenośniki, dźwigi, dźwignice);
 • pękania zmęczeniowego i kruchego;
 • trwałości zmęczeniowej i niezawodności konstrukcji nośnych;
 • bezpiecznej eksploatacji maszyn roboczych oraz podstawowych maszyn górnictwa odkrywkowego (diagnozowanie i nadzorowanie).
Zakład Napędów Wieloźródłowych

Działalność naukowo-badawcza

Główne obszary badawcze:

 • analizy energetyczne pojazdów elektrycznych i hybrydowych;
 • badania eksperymentalne, modelowanie oraz projektowanie układów napędowych pojazdów elektrycznych i hybrydowych; w tym układów napędowych z ogniwami paliwowymi;
 • diagnostyka i sterowanie pracą komponentów układów napędowych pojazdów elektrycznych i hybrydowych;
 • systemy magazynowania energii pojazdów elektrycznych i hybrydowych;
 • dynamika i stateczność ruchu pojazdów z wielosilnikowym napędem elektrycznym;
 • współpraca pojazdów elektrycznych z siecią elektroenergetyczną typu Smart Grid;
 • autonomizacja pojazdów elektrycznych oraz ich funkcjonowanie w inteligentnych systemach transportowych.

Granty (trwające i zakończone):

 • HyHeels
 • AVTR
 • WIDE-MOB
 • SAGE–Safe and Green Road Vehicles Europe
 • IntraSME – Innovative Transport SME Support Action „Interactive Power Devices for Efficiency in Automotive with Increased Reliabilityand Safety”
 • Sterowanie rozdziałem mocy w pojazdach elektrycznych hybrydowych.
Zakład Pojazdów Szynowych

Działalność naukowo-badawcza

Zakład specjalizuje się w problematyce:

 • konstrukcja, diagnostyka i badania eksploatacyjne pojazdów szynowych
 • modelowanie zagadnień kontaktowych w układzie pojazd-tor
 • symulacyjne badania dynamiki wzdłużnej i poprzecznej pojazdów szynowych z zastosowaniem oprogramowania MES i MBS
Zakład Samochodów

Działalność naukowo-badawcza

Zakład Samochodów specjalizuje się w następującej problematyce:

 • teoria ruchu pojazdów samochodowych (symulacje, modelowanie)
 • badania drogowe pod kątem oceny wpływu drgań pojazdu na komfort jazdy
 • badania dynamiki podłużnej i poprzecznej ruchu samochodu
 • badania przyczepności opony samochodowej do nawierzchni drogowej
 • rzeczoznawstwo samochodowe i rekonstrukcja wypadków drogowych
Zakład Silników Spalinowych

Działalność naukowo-badawcza

Zakład specjalizuje się w problematyce:

 • badania eksperymentalne procesów spalania i wydzielania ciepła w silnikach o zapłonie samoczynnym i iskrowym przy spalaniu paliw ropopochodnych i uzyskanych z odnawialnych źródeł energii
 • badania sprawności działania i trwałości systemów oczyszczania gazów spalinowych i na rzeczywistych silnikach spalinowych o ZS, ZI w tym różnego rodzaju reaktorów katalitycznych i filtrów cząstek stałych
 • badania eksperymentalne skłonności paliw ropopochodnych i uzyskanych z odnawialnych źródeł energii oraz badania wpływu dodatków czyszczących na koksownie rozpylaczy
 • badania symulacyjne procesów przemiany energii oraz emisji substancji szkodliwych w programach AVLBOOST i AVLFire oraz LMSImagine.LabAMESim
 • oceny wpływu zastosowania silników spalinowych w zastosowaniach drogowych i pozadrogowych na stan środowiska
 • opracowań metod bilansowania emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych

 

Strony w dziale: