Stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów

Dostępne są już zasady przyznawania i wypłacania stypendiów w roku 2014/15. Więcej informacji tutaj.

Rekrutacja na wybrane kierunki przedłużona do 26 września

Rekrutację przedłużono na wybranych kierunkach i formach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Więcej informacji tutaj.

Seminaria Instytutów IMRC, IPBM, IP

Seminaria Naukowe Instytutów:
IMRC, środa - godz. 11.15
IPBM, środa - godz. 12.15
IP, czwartek - godz. 11:15

Więcej tutaj.

Adres: ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa
Biuro Dziekana
Telefon: (22) 849-03-01;  (22) 234-84-30
Fax: (22) 849-03-06
E-mail: dziekan@simr.pw.edu.pl

Dziekanat (pok. 0.6)
Telefon: (22) 849-05-34;  (22) 234-84-35
E-mail: dzs@simr.pw.edu.pl