Stypendia im. Zofii Dachniewskiej na rok 2015/16

Do dnia 25 stycznia 2016r studenci oraz doktoranci mogą składać wnioski o stypendia im. Zofii Dachniewskiej. Więcej informacji tutaj.

Studia stacjonarne II stopnia rozpoczynające się w lutym 2016 r.

Rekrutacja kandydatów na studia stacjonarne II st. rozpocznie się 7 stycznia 2016 r.

Seminaria Instytutów IMRC, IPBM, IP

Seminaria Naukowe Instytutów:
IMRC, środa - godz. 11.15
IPBM, środa - godz. 12.15
IP, czwartek - godz. 11:15

Więcej tutaj.

Adres: ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa
Biuro Dziekana
Telefon: (22) 849-03-01;  (22) 234-84-30
Fax: (22) 849-03-06
E-mail: dziekan@simr.pw.edu.pl
Dziekanat stacjonarny (p.0.6)
Telefon: (22) 849-05-34;  (22) 234-84-35
Dziekanat niestac.(p.0.7) (22) 234-87-54
E-mail: dzs@simr.pw.edu.pl