Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia

Wnioski o przyznanie stypendium Ministra dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia można składać w Dziekanacie SiMR do 18.09. Więcej informacji tutaj.

Electric and Hybrid Vehicles Engineering

Dodatkowa rejestracja kandydatów na studia stacjonarne I st. w j. angielskim na kierunku Electric and Hybric Vehicles Engineering będzie prowadzona od 3 do 31 sierpnia, w portalu rekrutacyjnym.

Seminaria Instytutów IMRC, IPBM, IP

Seminaria Naukowe Instytutów:
IMRC, środa - godz. 11.15
IPBM, środa - godz. 12.15
IP, czwartek - godz. 11:15

Więcej tutaj.

Adres: ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa
Biuro Dziekana
Telefon: (22) 849-03-01;  (22) 234-84-30
Fax: (22) 849-03-06
E-mail: dziekan@simr.pw.edu.pl
Dziekanat stacjonarny (p.0.6)
Telefon: (22) 849-05-34;  (22) 234-84-35
Dziekanat niestac.(p.0.7) (22) 234-87-54
E-mail: dzs@simr.pw.edu.pl