Program wymiany studentów ATHENS

Od 29 czerwca 2015 r. rusza rejestracja studentów pragnących wziąć udział w programie ATHENS. Zapisy potrwają do 1 X 2015 r. Więcej informacji tutaj.

Rekrutacja na studia w roku akad. 2015/16

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia rozpoczynające się w październiku rozpocznie się 22 maja. Prowadzona będzie na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika oraz Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych.

Seminaria Instytutów IMRC, IPBM, IP

Seminaria Naukowe Instytutów:
IMRC, środa - godz. 11.15
IPBM, środa - godz. 12.15
IP, czwartek - godz. 11:15

Więcej tutaj.

Adres: ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa
Biuro Dziekana
Telefon: (22) 849-03-01;  (22) 234-84-30
Fax: (22) 849-03-06
E-mail: dziekan@simr.pw.edu.pl
Dziekanat stacjonarny (p.0.6)
Telefon: (22) 849-05-34;  (22) 234-84-35
Dziekanat niestac.(p.0.7) (22) 234-87-54
E-mail: dzs@simr.pw.edu.pl