Zakład Technik Wytwarzania

Kierownik Zakładu Technik Wytwarzania: dr hab. inż. Piotr Żach


Działalność naukowo-badawcza

Zakład specjalizuje się w problematyce: komputerowo wspomaganego wytwarzania; szybkiego prototypowania; pomiarów wielkości geometrycznych (maszyna CMM); systemów zarządzania jakością; zastosowania metod numerycznych w budowie maszyn, w szczególności Metody Elementów Skończonych; zastosowania materiałów o właściwościach hiperelastycznych w budowie maszyn: elastomery, pianki, gąbki, żele; recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; konstrukcji i technologii przekładni stożkowych i hipoidalnych  o krzywoliniowej linii zęba systemów Gleasona, Oerlikona, Klingelnberga i pochodnych jak ENIMS Saratow i WMW Modul; analizie śladu współpracy zębów; frezowania uzębień kół i zębników na wieloosiowych centrach frezarskich CNC.


Oferta badawczo-rozwojowa

Oferta prac badawczo-rozwojowych: projekty CAD/CAM/MES; analizy i badania, wdrożenia: od podstaw oraz modyfikacje i optymalizacje (konstrukcje cienkościenne, konstrukcje maszyn i urządzeń, struktury: warstwowe, uzyskane za pomocą druku 3D,  do zastosowań medycznych: modelowanie elementów twarzoczaszki, płyt łączących, implantów); ocena sztywności i wytrzymałości konstrukcji – analizy MES: statyczne, dynamiczne, termiczne; zagadnienia nieliniowe (nieliniowe (hiperelastyczne) modele materiałów, duże deformacje i odkształcenia, kontakt); badania materiałów i struktur (ocena sztywności i wytrzymałości, identyfikacja właściwości mechanicznych materiałów: metalowych, tworzyw sztucznych); programowanie i automatyzacja; realizacja szkoleń „Tolerancje geometryczne” wg wymagań systemu norm międzynarodowych ISO GPS lub wg wymagań normy amerykańskiej ASME Y14.5 na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym; konsultacje eksperckie w zakresie poprawności i interpretacji tolerancji geometrycznych na rysunkach klienta; projektowanie części pod technologie przyrostowe (druk 3D) FDM/FFF i SLS; analizy ekonomiczności i porównania technologii: druku 3D i obróbki skrawaniem CNC; wybór technologii przyrostowej (druku 3D) i materiału modelowego do danej aplikacji; badania wydruków z technologii FDM/FFF i SLS z termoplastów twardych i elastomerów od strony wytrzymałościowej, metrologicznej, temperaturowej; modelowanie procesu druku 3D FDM/FFF; analiza rozwiązań konstrukcyjnych drukarek 3D FDM/FFF; analiza zastosowania druku 3D; opracowanie procesu technologicznego do druku 3D FDM/FFF i SLS; wytłaczanie filamentu z tworzyw termoplastycznych: PLA, PETG, PCL, ABS, ASA; wykonywanie prototypów w technologiach przyrostowych FDM/FFF, SLS; obliczenia konstrukcyjno-technologiczne przekładni; dobór czołowych głowic  frezowych i geometrii noży; obliczenia ustawcze ostrzarek do czołowych głowic frezowych; analiza śladu współpracy zębów.


Wyposażenie

 • pionowe 4-osiowe centrum frezarskie z opcjonalnym wyposażeniem w laser neodymowy o mocy 40W
 • 3-osiowe centrum tokarskie sterowane numerycznie
 • 3-osiowa frezarka narzędziowa sterowana numerycznie
 • współrzędnościowa maszyna pomiarowa (CMM)
 • 4-osiowa laboratoryjna frezarka do kół stożkowych o zębach kołowo-łukowych sterowana numerycznie
 • frezarka narzędziowa
 • tokarka uniwersalna
 • szlifierka uniwersalna i szlifierka do płaszczyzn
 • wiertarka kadłubowa
 • ostrzarka do narzędzi
 • ręczna prasa hydrauliczna
 • drukarka 3D (technologia FDM)
 • skaner 3D (technologia światła białego)
 • stacje robocze i oprogramowanie: SolidWorks, Abaqus CAE, Ansys, HyperMesh, Mathematica

ztw1

ztw2

ztw3

ztw4

ztw5

ztw6

Strony w dziale:

Strony w dziale: