Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska

Międzynarodowe Sympozja Naukowe, organizowane od 1993 roku przez Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (wcześniej Instytut Pojazdów), poświęcone są transportowi samochodowemu oraz szeroko rozumianej problematyce powstawania i ograniczania emisji substancji szkodliwych z silników spalinowych oraz skutkom zanieczyszczenia środowiska naturalnego człowieka przez motoryzację. Sympozja te są miejscem spotkań specjalistów zajmujących się motoryzacyjnymi problemami ochrony środowiska w przemyśle, instytutach resortowych i uczelnianych. Ponadto służą wymianie informacji oraz integracji środowiska naukowego.

W bieżącym roku Sympozjum zostało podzielone na dwie części:

· część plenarną, w której będą wygłoszone przez pracowników wiodących ośrodków naukowych i badawczych referaty zamawiane, dotyczące istotnych problemów rozwoju silników spalinowych i ich wpływu na środowisko naturalne,

· część posterową, w której przedstawiony będzie przegląd prac naukowo-badawczych prowadzonych przez pracowników Instytutu Pojazdów i Maszyn Roboczych PW oraz Instytutu Transportu Samochodowego z możliwością zaprezentowania prac leżących w tematyce Sympozjum przez autorów spoza Politechniki Warszawskiej.

Program Sympozjum

Sesja plenarna sala multimedialna (parter)

1000       Otwarcie Sympozjum – dr hab. inż. Piotr Orliński, prof. PW/prof. dr hab. inż. Stanisław W. Kruczyński

1005       Wystąpienie Dziekana Wydziału SiMR – prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz

1015       Sesja plenarna – dr hab. inż. Dmytro Samoilenko, prof. PW

1020       Marek Idzior – Politechnika Poznańska:

Implikacje aktualnych możliwości ładowania pojazdów elektrycznych dla rozwoju elektromobilności w Polsce”

1050       Piotr Pastuła – BorgWarner Poland Sp. z o.o.:

Przyszłość Turbodoładowania w kontekście emisji Euro 7, Tier 5 i Stage 6”

1120        Krystian Szczepański – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy:

„Emisja z transportu w Polsce w latach 1990-2020”

1150      Ewa Odachowska-Rogalska – Instytut Transportu Samochodowego:

„Psychologiczne uwarunkowania popełniania błędów za kierownicą”

1220      Tomasz Szczepański – Instytut Transportu Samochodowego:

„Model odzysku energii hamowania w samochodach spalinowych, hybrydowych i elektrycznych”

1250      Savchenko Anatolii ­ Engines and Hybrid Power Plants Department, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ukraine:

„Improving diesel engines performance by using a water-fuel emulsion”

1320     Przerwa na kawę

1355      Sesja posterowa (hol I piętro)

1430     Zakończenie Sympozjum

 

Tematy zgłoszonych posterów:

 1. Paweł Krawczyk, Artur Kopczyński, Jakub Lasocki: Investigating fuel consumption and carbon dioxide emission of Extended-Range Electric Vehicle in standard driving cycles.
 2. Magdalena Zimakowska-Laskowska, Piotr Laskowski: Emission from Internal Combustion Engines and Battery Electric Vehicles: Case Study for Poland.
 3. Magdalena Zimakowska-Laskowska, Piotr Laskowski, Piotr Orliński, Marcin Wojs: The influence of fuel type on vehicles emissions.
 4. Mateusz Bednarski, Piotr Orliński, Mieczysław Sikora: Possibilities of using HCNG mixtures in the supply of a dual-fuel diesel engine.
 5. Mieczysław Sikora, Piotr Orliński, Mateusz Bednarski: Potential of hydrotreated vegetable oil HVO as a biofuel for internal combustion engines.
 6. Paulina Grzelak, Zdzisław Chłopek, Krzysztof Biernat: Badania emisji z silników spalinowych zasilanych paliwami wytwarzanymi w biorafineriach.
 7. Krystian Szczepański, Zdzisław Chłopek, Katarzyna Bebkiewicz, Hubert Sar: Ocena emisji zanieczyszczeń w Polsce z różnych kategorii transportu.
 8. Zdzisław Chłopek, Hubert Sar, Krystian Szczepański, Dagna Zakrzewska Eksploatacyjne problemy zastosowania paliw zastępczych do zasilania silników spalinowych.
 9. Monika Andrych-Zalewska, Zdzisław Chłopek, Jerzy Merkisz, Jacek Pielecha: Badanie stanów pracy silnika spalinowego w badaniu RDE.
 10. Beata Stasiak-Cieślak: Metoda doboru urządzeń adaptacyjnych w pojeździe na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
 11. Piotr Malawko: Metoda wykrywania dyskomfortu przy obsłudze urządzeń adaptacyjnych przez kierowców z niepełnosprawnościami.
 12. Anna Górska: Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach - społeczna odpowiedzialność transportu.
 13. Adam Sowiński, Tomasz Szczepański, Grzegorz Koralewski: Pomiar siły wywieranej przez kierowcę z niepełnosprawnością na dźwignię hamulca roboczego.
 14. Paweł Dziedziak, Tomasz Szczepański, Andrzej Niewczas: Prognozowanie uszkodzeń pojazdów na podstawie analizy danych ze stacji kontroli pojazdów.
 15. Serhii Kravchenko, Dmytro Samoilenko, Bohdan Chuchumenko: Justification of the parameters of the sequential hybrid power plant of a passenger vehicle.
 16. Rishi Tiwari, Dmytro Samoilenko: Study on high energy ignition system - advantages and application.
 17. Piotr Łagowski, Dariusz Kurczyński, Michał Warianek, Grzegorz Wcisło: Heat release characteristics of an engine powered by first and second generation biofuels.

 

Strony w dziale: