Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

Kierownik Zakładu Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn: dr hab. inż. Jacek Dziurdź


Działalność naukowo-badawcza

Obszar zainteresowań Zakładu: budowa maszyn; diagnostyka techniczna maszyn w tym m.in. diagnostyka stanu technicznego mechanicznych układów przeniesienia mocy (np. układy napędowe pojazdów); dynamika elementów układów napędowych (np. tłumiki drgań skrętnych w silnikach spalinowych); dynamika elementów kompozytowych; analiza zjawisk nieliniowych występujących w technice; pomiary i analiza sygnałów wielkości fizycznych w zagadnieniach związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią biomedyczną; minimalizacja drgań i hałasu maszyn; określanie własności tłumiących materiałów i konstrukcji. Zakład prowadzi prace naukowe z Podstaw Konstrukcji Maszyn (w tym prace projektowe), Wibroakustyki, Diagnostyki technicznej oraz Dynamiki elementów maszyn.


Oferta badawczo-rozwojowa

Oferta prac badawczo-rozwojowych: minimalizacja drgań i hałasu maszyn, na stanowisku pracy i w polu zewnętrznym (modelowanie, identyfikacja modeli dynamicznych na podstawie pomiarów, konstrukcja osłon i obudów dźwiękoizolacyjnych i amortyzatorów dynamicznych); diagnostyka wibroakustyczna stanu technicznego mechanicznych układów przeniesienia mocy (w tym łożysk, przekładni zębatych, sprzęgieł itp.); badania propagacji energii wibroakustycznej w strukturach kompozytowych; analiza dynamiki elementów kompozytowych; analiza zjawisk nieliniowych w dynamice maszyn i diagnostyce wibroakustycznej; badania własności materiałów stosowanych w konstrukcji elementów i struktur dźwięko- i wibroizolacyjnych; wykorzystanie analizy sygnałów w zagadnieniach związanych z inżynierią biomedyczną; wielokanałowe pomiary i analiza wielkości fizycznych związanych z działaniem układów mechanicznych (a w szczególności drgań i hałasu).


Wyposażenie

 • komora bezechowa o kubaturze ok. 30m3
 • komora pogłosowa o kubaturze ok. 64m3
 • stanowisko do badania dynamiki układów przeniesienia mocy (wałów maszynowych, sprzęgieł, reduktorów itp.)
 • silnik napędowy o mocy 46kW i maksymalnej prędkości obrotowej 3000 obr/min
 • wzbudnik elektrodynamiczny o nośności statycznej 100 kg masy, zakresie pracy od 5 do 3000 Hz i maksymalnym przemieszczeniu ±50mm
 • wielokanałowy system rejestracji Bruel&Kjaer Lan-XI
 • dwukanałowy miernik B&K2270 z sondą natężenia dźwięku oraz 2 jednokanałowe mierniki hałasu B&K2250
 • laserowy miernik drgań skrętnych POLYTEC RLV 5500
 • laserowy miernik prędkości drgań POLYTEC PDV 100
 • laserowy miernik przemieszczeń KEYENCE LK-G z 2 głowicami pomiarowymi LK-G15
 • ponad 30 mikrofonów typu free-field o różnych czułościach
 • ponad 30 czujników przyspieszeń drgań jedno- i trzykanałowych o różnych czułościach
 • młotek modalny B&K8202
 • źródła dźwięku B&K4292-L i B&K4295
 • rura impedancyjna firmy B&K do badania własności akustycznych materiałów
 • samochód pomiarowy (laboratorium mobilne) umożliwiające wykonywanie pomiarów wielkości dynamicznych w terenie.

pkiem1

pkiem2

pkiem3

Strony w dziale:

Strony w dziale: