Erasmus +

Program LLP – Erasmus jest częścią programu "Uczenie się przez całe Życie" (The Lifelong Learning Programme - LLP), programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego.

Wydział SiMR ma podpisane umowy z kilkunastoma uczelniami w Europie w takich krajach jak Anglia, Francja, Niemcy, Włochy, Dania, Holandia, Hiszpania czy Portugalia. Pozwala to studiowanie na najlepszych uczelniach technicznych w Europie, z których wiele jest mocno związanych z przemysłem motoryzacyjnym.

Studenci mogą w ramach programu wyjechać na część studiów do partnerskich uczelni lub odbyć praktyki w instytucjach, firmach i organizacjach w krajach europejskich przez okres od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego.

W roku 2014 został wprowadzony nowy program Erasmus+, pozwalający na pełną mobilność studentów przez kolejne lata.

Więcej informacji na stronach internetowych:

Strony w dziale:

Strony w dziale: