Stypendia

Student może ubiegać się o następujące formy pomocy materialnej przyznawanej zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej:

 • Stypendium socjalne
 • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • Zapomoga
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
 • Stypendia dla cudzoziemców

Doktorant może ubiegać się o następujące formy pomocy materialnej:

 • Stypendium socjalne
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • Stypendium dla najlepszych doktorantów
 • Zapomoga

Szczegółowe informacje o programach stypendialnych dostępne są na stronie Biura Kanclerza PW:

Strony w dziale:

Strony w dziale: