Zakład Mechaniki

Działalność badawczo-dydaktyczna

Działalność naukowo-badawcza pracowników Zakładu Mechaniki obejmuje swoim zakresem zagadnienia modelowania, symulacji i badań układów mechanicznych oraz materiałów. Szczególnym zainteresowaniem objęte są zagadnienia drgań, materiałów inteligentnych oraz robotyki miękkiej. Doświadczenie w modelowaniu i symulacji oraz dostęp do maszyn wytrzymałościowych i systemu cyfrowej korelacji obrazu pozwalają podejmować zagadnienia o szerokim spektrum tematów.

Działalność dydaktyczna pracowników Zakładu Mechaniki skupiona jest wokół przedmiotów podstawowych: mechanika ogólna, wytrzymałość materiałów, materiały konstrukcyjne, drgania mechaniczne, podstawy automatyki i sterowania.

Strony w dziale:

Strony w dziale: