Olimpiada Techniki Samochodowej przechodzi pod skrzydła Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

czwartek, 19 października 2023

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że począwszy od roku szkolnego 2023/2024 Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych pełni rolę głównego organizatora Olimpiady Techniki Samochodowej. W tym zadaniu będziemy wspierani przez dotychczasowych organizatorów Olimpiady: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o., redakcję czasopisma „Auto Moto Serwis” oraz Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o.

Troje ludzi trzymających dokument.

W sprawie organizacji Olimpiady Techniki Samochodowej zostało podpisane porozumienie trójstronne. Na zdjęciu od lewej: Magdalena Borek-Daruk, Prezes Zarządu Wydawnictwa Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych oraz Krzysztof Wiśniewski, Prezes Zarządu Wydawnictw Komunikacji i Łączności (fot. Monika Ambroziak, BOS SiMR)

Olimpiada Techniki Samochodowej jest skierowana do uczniów szkół o specjalności samochodowej  – techników i szkół branżowych. Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z szeroko pojętej techniki samochodowej oraz szlachetna rywalizacja pomiędzy szkołami o tytuł Samochodowej Szkoły Roku. Olimpiada jest nie tylko sprawdzianem teoretycznej i praktycznej wiedzy uczniów, ale również sposobem szerzenia wśród nich wiedzy, pozytywnego kształtowania zainteresowań. Zachęca zdolnych, młodych ludzi do inwestowania w siebie, co mamy nadzieję, zaowocuje w przyszłości świetnie wyszkoloną kadrą inżynierów, specjalistów, menedżerów, w tym pracowników naukowych i dydaktycznych, z dumą i zaangażowaniem przekazujących swoje zamiłowanie do motoryzacji.

Przebieg Olimpiady jest trzyetapowy: I etap odbywa się w szkołach i ma na celu wyłonienie 2 lub 3 najlepszych uczniów, którzy będą reprezentować swoją szkołę w następnym etapie olimpiady. II etap ma formę testu i w ostatnich latach był przeprowadzany online. W etapie III – finałowym bierze udział około 10 najlepszych uczniów. Finał polega na wykonaniu praktycznych zadań z zakresu technologii napraw i diagnostyki pojazdowej. Olimpiada jest dostrzegana przez przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej, które - jako partnerzy - fundują uczestnikom cenne nagrody.

Pierwsza Olimpiada Techniki Samochodowej została zorganizowana w 2001 r. Od 2007 r. Minister Edukacji Narodowej obejmował Olimpiadę patronatem honorowym.

W Olimpiadzie Techniki Samochodowej w latach 2001-2023 wzięło udział łącznie:

  • ok. 132 000 uczestników eliminacji szkolnych,
  • 7645 półfinalistów,
  • 250 finalistów.

Do tej pory wyłonionych zostało 67 laureatów Olimpiady. W poszczególnych edycjach rokrocznie bierze udział od 108 do 174 szkół.

Już wkrótce zostaną opublikowane informacje organizacyjne dotyczące jubileuszowej XXV edycji olimpiady w roku szkolnym 2023/2024. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia oficjalnej strony internetowej Olimpiady Techniki Samochodowej.

Materiały archiwalne z poprzednich edycji są dostępne na stronie Internetowej czasopisma „Auto Moto Serwis”.

Grupa ludzi stojących przed budynkiem.

(fot. Monika Ambroziak, BOS SiMR)

Strony w dziale:

Strony w dziale: