SMaRT-lab

Laboratorium materiałów inteligentnych i robotyki miękkiej

SMaRT-lab

 

GŁÓWNA BADANIA ZESPÓŁ PUBLIKACJEAPARATURA MEDIA

Misją laboratorium SMaRT-lab jest poszukiwanie innowacyjnych materiałów i struktur inteligentnych do zastosowań w robotyce miękkiej oraz elektronice noszonej. Laboratorium prowadzi szeroki zakres badań empirycznych i numerycznych z uwzględnieniem różnych zjawisk fizycznych.

Grupa ludzi stojąca w rzędzie przed budynkiem.

 

Aktualności


Z radością informujemy, że w latach 2024-2025 zespół będzie realizował projekty:

* "Rozwój innowacyjnych struktur rozciągliwych bazujących na ciekłym metalu do zastosowań w robotyce miękkiej i elektronice noszonej", który otrzymał finansowanie w ramach konkursu LAB-TECH of Excellence II (IDUB PW).
* ,,Wysokoelastyczna struktura kompozytowa umożliwiająca magazynowanie energii elektrycznej (Soft E-Pack)’’, YOUNG PW (POB IDUB PW),
* ,,Air-morph: pneumatycznie sterowany kompozyt umożliwiający zmianę kształtu, ,,Materials for Young 2’’ (POB IDUB PW).

Piotr Bartkowski, Lukasz Pawliszak, Siddhi G Chevale, Pawel Pelka, Yong-Lae Park, "Programmable Shape-Shifting Soft Robotic Structure Using Liquid Metal Electromagnetic Actuator”, Soft Robotics - IF 7.9, pkt. MNiSW 200, 2024, DOI:10.1089/soro.2023.0144, opublikowany 10.06.2024 

Piotr BARTKOWSKI, Łukasz PAWLISZAK, Siddhi G. CHEVALE, Jonathan RUIZ LU, J. David BRIGIDO, ,,Multiphysics Simulation and Concept of an Electromagnetically Controlled Volumetric Pixel as a Step Towards a Shape Morphing Composite”, Acta Mechanica et Automatica - IF 0.7, pkt. MNiSW 100, 2024, in press

P. Bartkowski, F. Gawiński, Ł. Pawliszak, "E-Morph as a New Adaptive Actuator for Soft Robotics," in IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 7, no. 4, pp. 8831-8836, Oct. 2022, doi: 10.1109/LRA.2022.3189169.


P. Bartkowski, H. Bukowiecki, F. Gawiński, R. Zalewski, „Adaptive crash energy absorber based on a granular jamming mechanism”, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, t. 70, Art. nr 1, 2022, doi: 10.24425/bpasts.2021.139002.

  
J. D. Brigido, G. S. Burrow, B. K. S. Woods, P. Bartkowski, i R. Zalewski, „Flexural Models for Vacuum-Packed Particles as a Variable-Stiffness Mechanism in Smart Structures”, Physical Review Applied, Art. nr 17, 2022, doi: 10.1103/PhysRevApplied.17.044018.

 

Media

Strony w dziale:

Strony w dziale: