Specjalność mechatronika pojazdów na studiach stacjonarnych II stopnia

W ramach tej specjalności na studiach II stopnia kształci się magistrów, którzy opanują wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • zagadnień budowy, zastosowania oraz analizy sygnałów z rozproszonych systemów mechatronicznych pojazdów;
  • zagadnień dotyczących akustyki struktur warstwowych, pojazdów; komfortu użytkowania, wpływu środowiskowego infrastruktury drogowej i kolejowej zarówno ze względu na hałas jak i generowane drgania;
  • metod akumulowania energii w pojazdach elektrycznych i hybrydowych;
  • nowych technologii baterii elektrochemicznych NiMH i LiIon, superkondensatorów, ogniw paliwowych;
  • optymalizacji konstrukcji napędów hybrydowych i elektrycznych oraz ich sterowania w celu minimalizacji strat energii, kosztów zakupu i eksploatacji, negatywnego oddziaływania na środowisko;
  • zagadnień związanych z modelowaniem i sterowaniem pojazdów.

Absolwenci tej specjalności będą zaznajomieni od strony teoretycznej i częściowo praktycznej z najnowszymi technologiami i koncepcjami stosowanymi w: budowie pojazdów o napędzie hybrydowym, elektrycznym oraz związanej z nimi infrastruktury; akustyce struktur warstwowych, pojazdów i maszyn roboczych; wpływu środowiskowego infrastruktury drogowej i kolejowej zarówno ze względu na hałas jak i generowane drgania; związanych z modelowaniem i sterowaniem maszyn roboczych. Pozwala absolwentom tej specjalności na podejmowanie pracy w firmach związanych z motoryzacją, elektroniką, automatyką i robotyką.

Strony w dziale:

Strony w dziale: