Wydziałowy rzecznik zaufania

mgr Monika Wiczuk

Dyżury w semestrze letnim 2021/2022: piątek, godz. 15.00 – 16.00, sala 1.9.
Spotkanie jest możliwe po wcześniejszym umówieniu za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub poprzez aplikację MS Teams. 

e-mail:   monika.wiczuk@pw.edu.pl
tel.:         22 234 81 80

Podstawą prawną działania rzecznika zaufania jest zarządzenie nr 27 Rektora PW z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i mobbingowi pracowników w Politechnice Warszawskiej.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora PW rzecznik zaufania to osoba pierwszego kontaktu, której zadaniem jest monitorowanie, zapobieganie oraz rozpatrywanie na etapie mediacyjnym procesu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji spraw spornych na tle zjawisk mobbingu lub dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej.

Wydziałowy rzecznik zaufania rozpatruje sprawy sporne w przypadkach, gdy stronami sporu są:

  • pracownik wydziału oraz inny pracownik PW,
  • pracownik wydziału oraz student PW,
  • pracownik wydziału oraz doktorant PW.