Studia II stopnia

Na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych prowadzone są studia II stopnia w dwóch trybach nauczania - stacjonarnym dziennym i niestacjonarnym zaocznym.

Kandydaci powinni zarejestrować się internetowo i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej oraz złożyć wymagane dokumenty. Rejestracji można dokonać na stronie: www.zapisy.pw.edu.pl.