MSDN

UWAGA!
Ze względu na odnowienie umowy licencyjnej oraz przejście na nowe serwery mogą wystąpić problemy z dostępem do istniejących oraz nowo zakładanych kont w Microsoft Imagine. Problemy powinny zostać rozwiązane do końca marca 2018 roku.

 

Rejestracja nowych użytkowników oraz przedłużanie ważności istniejących kont w Systemie MSDN AA odbywa się automatyczne na podstawie aktualnych list studentów zarejestrowanych przez biuro obsługi studiów. Pracownicy mają utworzone konta na podstawie listy adresów email w domenie @pw.edu.pl. W związku z powyższym proszę nie wysyłać maili rejestracyjnych! W przypadku problemów prosimy o informację na adres: MSDN@simr.pw.edu.pl.

Link do Microsoft Imagine