Ogłoszenia stałe

Nowy regulamin korzystania z miejsc parkingowych na terenie Wydziału SiMR PW wraz z cennikiem na rok 2022

Zapraszamy do zapoznania się z wydanym 21 grudnia 2021 r. zarządzeniem Dziekana w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z miejsc parkingowych na terenie Wydziału SiMR PW, do którego dołączone są również takie dokumenty, jak umowa najmu, wzór indywidualnego wniosku o umożliwienie korzystania z parkingu wydziałowego oraz informacja o wysokości opłat w roku 2022.

Informacja o opłatach za parking wydziałowy w roku 2021

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wysokości opłat z tytułu korzystania z miejsc parkingowych na terenie SiMR PW w roku 2021.

Informacja o opłatach za parking wydziałowy w roku 2020

[Aktualizacja 27 X 2020 r.]
Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wysokości opłat z tytułu korzystania z miejsc parkingowych na terenie SiMR PW w roku 2020.

Informacja o opłatach za parking w roku 2019

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wysokości opłat z tytułu korzystania z miejsc parkingowych na terenie SiMR PW w roku 2019.

Informacja o opłatach za parking w roku 2018

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wysokości opłat z tytułu korzystania z miejsc parkingowych na terenie SiMR PW w roku 2018.

Informacja o opłatach za parking w roku 2017

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wysokości opłat z tytułu korzystania z miejsc parkingowych na terenie SiMR PW w roku 2017.

Informacja o opłatach za parking w roku 2016

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wysokości opłat z tytułu korzystania z miejsc parkingowych na terenie SiMR PW w roku 2016.

Docieplenie budynku (2019)

Termomodernizacja budynku Gmachu Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych przy ul. Narbutta 84 w Warszawie dofinansowana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 500.000,00 zł i w formie dotacji w kwocie 500.000,00 zł.