Projekt NERW PW na wydziale SiMR

Wydział SiMR aktywnie uczestniczy w projekcie pod nazwą „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”, ukierunkowanym na rozwój Politechniki Warszawskiej. Projekt NERW PW obejmuje 52 zadania w ramach 4 modułów działań (programów kształcenia, podnoszenia kompetencji, wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług oraz zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego) i skierowany jest do studentów oraz pracowników naszej uczelni.

Projekt ten jest finansowany w ramach Osi III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

W pierwszym etapie na naszym wydziale realizowane są trzy zadania:

  • Zadanie nr 25: Opracowanie programu i uruchomienie kierunku studiów II stopnia „Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych”
  • Zadanie nr 26: Opracowanie programu i realizacja kształcenia na studiach II stopnia w języku angielskim dla kierunku „Mechanical Engineering” (Mechanika i budowa maszyn)
  • Zadanie nr 27: Opracowanie programu i realizacja kształcenia na studiach i stopnia w języku angielskim dla kierunku „Automotive Mechatronics”

» Szczegółowe informacje o realizowanych zadaniach

Więcej o projekcie NERW PW »