Plany zajęć

Plany zajęć mogą ulegać zmianom. Prosimy zwracać uwagę na podaną datę publikacji.

Zgodnie z komunikatem Rektora z 16 lutego 2022 r., od 23 lutego 2022 r. podstawowym trybem realizacji zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej jest tryb stacjonarny.