Instytuty

Instytut Podstaw Budowy Maszyn

Dyrektor Instytutu
dr inż. Sebastian Korczak

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych
dr inż. Radosław Nowak

Z-ca Dyrektora ds. naukowych
dr inż. Dorota Górnicka

Sekretariat Instytutu
mgr Justyna Szewczyk
pokój: 1.5
telefon: 22 234 8286
faks: 22 234 8622
e-mail: sekretariat.ipbm@pw.edu.pl

Strona internetowa: http://www.simr.pw.edu.pl/ipbm

 

Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych

Dyrektor Instytutu
dr hab. inż. Jan Matej, prof. uczelni

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych
dr inż. Ireneusz Krakowiak

Z-ca Dyrektora ds. naukowych
dr hab. inż. Lech Knap, prof. uczelni

Sekretariat Instytutu
mgr Małgorzata Szymańska
pokój: 2.15
telefon: 22 234 8410
e-mail: sekretariat.ipimr@pw.edu.pl

Grażyna Przybysz
pokój: 0.10a
telefon: 22 234 8179
faks: 22 234 8179
e-mail: sekretariat.ipimr@pw.edu.pl

Strona internetowa:
http://www.simr.pw.edu.pl/Instytut-Pojazdow-i-Maszyn-Roboczych