Studia I stopnia

Studia I stopnia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych prowadzone są w dwóch trybach nauczania: stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).