Informacje ogólne

Na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej prowadzone są stacjonarne (dzienne, bezpłatne) studia doktoranckie w języku polskim i niestacjonarne (zaoczne, płatne) studia doktoranckie w języku polskim oraz angielskim w zakresie dwóch dyscyplin naukowych:

  • budowa i eksploatacji maszyn,
  • mechanika.

Do czasu wszczęcia przewodu doktorskiego uczestnik studiów doktoranckich pozostaje pod opieką naukową opiekuna naukowego, a po jego wszczęciu – pod opieką naukową promotora albo promotora i promotora pomocniczego wyznaczonych podczas wszczęcia przewodu doktorskiego.

Studia doktoranckie trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata. Na wniosek doktoranta okres odbywania studiów doktoranckich może zostać przedłużony.

Każdy doktorant studiuje według indywidualnego programu studiów doktoranckich spełniającego wymagania wynikające z ramowego programu studiów doktoranckich. Uczestnik studiów doktoranckich zobowiązany jest do realizacji ustalonego indywidualnego programu studiów doktoranckich, w tym do prowadzenia badań naukowych, zaliczania przedmiotów i odbywania praktyk zawodowych.

Szczegółowe informacje dotyczące studiów doktoranckich na Wydziale SiMR można znaleźć na stronie internetowej http://doktoranci.simr.pw.edu.pl