Informacje ogólne

Dążymy do koncentracji sił i środków na wybranych, głównych kierunkach badań objętych statutowym zakresem działalności naukowej Wydziału biorąc pod uwagę zapotrzebowanie przemysłowych i usługowych jednostek gospodarczych:

  • Wysoki priorytet przyznajemy pracom przyczyniającym się do rozwoju kadry,
  • Preferujemy prace o możliwościach aplikacyjnych w zakresie doskonalenia budowy, sterowania i wytwarzania maszyn i pojazdów,
  • Uwzględniamy problematykę ochrony środowiska,
  • Rozwijamy prace w zakresie energooszczędnych napędów pojazdów i doskonalenia bilansu energetycznego procesów przetwórczych,
  • Opracowujemy nowe metody badawcze maszyn i pojazdów,
  • Rozwijamy badania w zakresie bezpieczeństwa i trwałości maszyn i pojazdów,
  • Dążymy do utrzymania należytego poziomu bazy metodycznej i narzędziowej.

Badania statutowe i własne prowadzone są w zespołach naukowych kierowanych przez samodzielnych pracowników nauki. W ramach badań własnych w ostatnim roku wykonano po jednej pracy z Programu Priorytetowego Nowe Technologie i Nowe Materiały. Wyniki badań są publikowane w licznych czasopismach naukowych i zagranicznych oraz prezentowane na konferencjach. Wyniki badań są także opracowywane w formie sprawozdań merytorycznych, dokumentacji technicznej, programów komputerowych, stanowisk badawczych oraz materiałów dydaktycznych. Ważnym elementem aktywności Wydziału jest współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi Chin, Francji, Kanady, Niemiec, Włoch, Ukrainy.