Aktualności

Zaproszenie na XXIX Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy na XXIX Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej, które będzie miało miejsce w dniach 19-22 października 2022 br. w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT w Warszawie, przy ul. Poleczki 19.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Konrada Oleksińskiego

W dniu 24 I 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Konrada Oleksińskiego, zatytułowanej „Reprezentacje, składowanie i zarządzanie wiedzą w projektowaniu szczegółowym”.

Konkurs na artykuł naukowy „Debiut naukowy 2022” – zaproszenie dla studentów

Zapraszamy wszystkich naszych studentów do wzięcia udziału w konkursie na innowacyjny artykuł naukowy, projekt,  pt.: „Debiut naukowy 2022” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ a EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD”.

Obrona rozprawy doktorskiej

W dniu 28 VI 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka Krzywobłockiego, zatytułowanej „Optymalizacja struktur energochłonnych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem metody makro elementów”.

Seminarium naukowe POB Technologie Materiałowe

Zapraszamy do udziału w Seminarium naukowym POB Technologie Materiałowe, które odbędzie się w dniu 10.05.2021 r. w trybie zdalnym. Podczas wirtualnego spotkania laureaci I Konkursu POB Technologie Materiałowe zaprezentują swoje projekty i stan prac na półmetku okresu realizacji.

Szczegółowe informacje »  

Obrona rozprawy doktorskiej

W dniu 19 III 2021 r. (piątek) o godz. 12:15 odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jarosława Pruszyńskiego, zatytułowanej „Reprezentacja, składowanie i zarządzanie wiedzą w projekcie koncepcyjnym”.

Obrona rozprawy doktorskiej

W dniu 3 II 2021 r. (środa) o godz. 10:15 odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Mariusza Abramowskiego, zatytułowanej „Analiza możliwości wykorzystania rejestracji wideo w badaniach ruchu samochodu”.

Konkurs na najlepsze publikacje naukowe

Do końca października trwa nabór zgłoszeń do pierwszej edycji konkursu na najlepsze artykuły naukowe opublikowane w danym roku przez autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej.

Wsparcie dla publikowania w modelu Open Access

Pracownicy i doktoranci Politechniki Warszawskiej mogą uzyskać dofinansowanie publikacji w czasopismach z pierwszego decyla wg bieżącego wskaźnika CiteScore bazy Scopus lub za min. 140 pkt z aktualnej listy MNiSzW.

Sztuczna inteligencja i robotyka – konkurs na granty badawcze SzIR-1

Do 15 czerwca 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia do pierwszego konkursu na granty badawcze SzIR-1, ogłoszonego w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego „Sztuczna inteligencja i robotyka”.

Konwersja i magazynowanie energii – konkurs na granty badawcze ENERGYTECH-1

Jeszcze do 15 maja trwa przyjmowanie zgłoszeń do pierwszego konkursu na granty badawcze ENERGYTECH-1, ogłoszonego w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego „Konwersja i Magazynowanie Energii” (POB Energy).

Konkurs BIOTECHMED-1 w ramach POB „Biotechnologia i inżynieria biomedyczna”

W ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego „Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna” (POB BIB) zainicjowany został pierwszy konkurs na granty badawcze BIOTECHMED-1.

NCBR przeznacza 200 mln zł na projekty wspomagające walkę z koronawirusem

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”, przeznaczając na wsparcie innowacji, które pomogą w walce z koronawirusem 200 mln zł. Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Obrona rozprawy doktorskiej

W dniu 24 I 2020 r. o godz. 12:15 w sali 3.12 w budynku Samochodów i Ciągników (gmach wydziału SiMR) przy ul. Narbutta 84 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adriana Chmielewskiego, zatytułowanej „Wykorzystanie modułu akumulator-superkondensator w urządzeniach generacji rozproszonej i napędach pojazdów”.

XXVII sympozjum „Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska”

Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej zaprasza na XXVII międzynarodowe sympozjum naukowe „Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska”, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 roku w sali multimedialnej w gmachu Samochodów i Ciągników przy ul. Narbutta 84.

XXVIII Ogólnopolskie Sympozjum „Bezpieczeństwo w pojazdach samochodowych”

Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej organizuje w dniu 22.11.2019 (piątek) dwudzieste ósme coroczne sympozjum na temat bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych. Sympozja nasze są miejscem spotkania specjalistów, zajmujących się tą tematyką w przemyśle, ośrodkach badawczych, instytutach resortowych i uczelnianych, oraz służą wymianie informacji i integracji środowiska.

Obrony rozpraw doktorskich

W dniu 17 IX 2019 r. o godz. 11:30 mgr inż. Piotr Bartkowski przystąpi do publicznej obrony rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Badania empiryczne i modelowanie dyssypatorów energii wykorzystujących pakowane próżniowo granulaty”.

W dniu 20 IX 2019 r. o godz. 11:00 mgr inż. Krzysztof Więcławski przystąpi do publicznej obrony rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Modelowo wsparta diagnostyka wczesnych faz rozwoju uszkodzeń wtryskiwaczy paliwowych”.

W dniu 23 IX 2019 r. o godz. 11:00 mgr inż. Marek Kamiński przystąpi do publicznej obrony rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Analiza parametryczna rozdzielaczy proporcjonalnych stosowanych w automatyzacji pracy koparki podsiębiernej”.

W dniu 24 IX 2019 r. o godz. 11:15 mgr inż. Mariusz Sadowski przystąpi do publicznej obrony rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Ocena nierównomierności nacisków w przestrzennym zagadnieniu kontaktowym z zastosowaniem metody elementów skończonych”.

Obrony rozpraw doktorskich we wrześniu

W dniu 2 IX 2019 r. o godz. 11:00 mgr inż. Izabela Samson-Bręk przystąpi do publicznej obrony rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Ocena ekologicznych skutków zastosowania biogazu do zasilania stacjonarnego silnika spalinowego”.

W dniu 3 IX 2019 r. o godz. 11:00 mgr inż. Grzegorz Moneta przystąpi do publicznej obrony rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Optymalizacja tłumienia drgań łopatek turbiny”.

W dniu 13 IX 2019 r. o godz. 11:00 mgr inż. Paweł Kruczyński przystąpi do publicznej obrony rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Wpływ ozonu na proces spalania emulsji paliwowo-wodnej w silniku o zapłonie samoczynnym”.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Radosława Nowaka

W dniu 27 VI 2019 r. o godz. 13:30 w sali 3.12 w budynku wydziału SiMR odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Radosława Nowaka, zatytułowanej „Piezoelektryczne układy hybrydowe w pozyskiwaniu energii elektrycznej z drgań mechanicznych”.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adama Zawadzkiego

W dniu 30 V 2019 r. o godz. 11:00 w sali 3.12 w budynku wydziału SiMR odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adama Zawadzkiego, zatytułowanej „Analiza i modelowanie energooszczędnych rozwiązań egzoszkieletów”.