Pełnomocnicy dziekana

 
Pełnomocnicy dziekana w kadencji 2020-2024:

   
ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki dr inż. Andrzej Andrzejuk
ds. dostępności mgr Wioletta Bartosiak
ds. działań prewencyjnych w okresie epidemii COVID-19 mgr Wioleta Bartosiak
ds. funduszy strukturalnych mgr inż. Krzysztof Ćwik
ds. informatyzacji dr hab. inż. Lech Knap, prof. uczelni
ds. jakości kształcenia dr inż. Jarosław Kuśmierczyk
ds. kontaktów Wydziału SiMR z Kolonią Wawelberga dr inż. Dorota Górnicka
ds. praktyk studenckich dr inż. Paweł Wawrzyniak
ds. rankingów mgr Danuta Falęciak
ds. studiów niestacjonarnych dr inż. Artur Jankowiak, prof. uczelni
ds. studiów prowadzonych w języku angielskim oraz programu Erasmus dr inż. Arkadiusz Hajduga, prof. uczelni
ds. współpracy z uczelniami niemieckimi dr hab. inż. Michał Makowski
ds. współpracy z uczelniami ukraińskimi dr hab. inż. Dmytro Samoilenko
ds. zamówień publicznych mgr Małgorzata Kowalska