Sieć wydziałowa

Informacja o sieci bezprzewodowej na wydziale SiMR

Dnia 25 marca 2016 r. zostały zakończone prace mające na celu włączenie bezprzewodowej sieci wydziałowej w strukturę ogólnopolitechniczną. 

Tym samym przestała działać dotychczasowa sieć SiMRair, a zaczęły działać sieci:

  • pwwifi – sieć przeznaczona dla pracowników PW,
  • pwwifi-students – sieć przeznaczona dla studentów PW,
  • konferencja – sieć udostępniana na potrzeby konferencji organizowanych przez PW, chroniona kluczem generowanym na czas danej konferencji.

Do sieci pwwifi-students mają dostęp studenci, doktoranci i studenci studiów podyplomowych. Logowanie następuje poprzez identyfikator. Studenci podyplomowi logują się, podając numer indeksu ze studiów podyplomowych (np P-1111) i hasło (PESEL + pierwsza litera imienia matki, pisana z dużej litery, bez polskich znaków diakrytycznych).

W sieci dostępne są następujące usługi:
•    http (TCP80- transparentnie przez serwer Proxy)
•    https (TCP 443 – do sieci PW) – dostęp do usług sieciowych przez serwer Proxy,
•    IMAPS ( TCP 993)
•    POPS3S (TCP 995)
•    SMTP (TCP 557)
•    DNS z serwera lokalnego (UDP 53)

Dostępny jest serwer Proxy (proxy.wifi.pw.edu.pl:8080 lub 10.64.254.254:8080)