Konkurs Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej PiM

Organizatorem Konkursu Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej w zakresie Pojazdów i Maszyn dla uczniów szkół średnich jest Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (SiMR) Politechniki Warszawskiej. Konkurs organizowany jest w semestrze letnim. W roku szkolnym/akademickim 2021/22, po przerwie spowodowanej pandemią, odbędzie się VI edycja Konkursu.

Konkurs jest turniejem wiedzy i ma formułę otwartą – mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół średnich z terenu całej Polski. Tematycznie kierowany jest do osób kształcących się w dziedzinach mechaniki i mechatroniki pojazdów lub maszyn, bądź zainteresowanych tymi zagadnieniami.