Konkurs Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej z zakresu Pojazdów i Maszyn

Organizatorem Konkursu Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej PW z zakresu Pojazdów i Maszyn dla uczniów szkół średnich jest Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (SiMR) Politechniki Warszawskiej. Konkurs organizowany jest w semestrze letnim. W roku szkolnym/akademickim 2022/2023 odbędzie się VII edycja Konkursu.

Konkurs jest turniejem wiedzy i ma formułę otwartą – mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół średnich z terenu całej Polski. Tematycznie kierowany jest do osób kształcących się w dziedzinach mechaniki i mechatroniki pojazdów lub maszyn, bądź zainteresowanych tymi zagadnieniami.

Regulamin Konkursu

 

Terminarz Konkursu

TERMINARZ VII EDYCJI KONKURSU

WIEDZY MECHANICZNEJ I MECHATRONICZNEJ PW
W ZAKRESIE POJAZDÓW I MASZYN

30.I.2023 (pon.)        – początek okresu zgłoszeń szkół do Konkursu

03.III.2023 (piąt.)      – ostatni dzień zgłoszeń szkół do Konkursu

23.III.2023 (czw.)      – I etap Konkursu (etap szkolny)

29.III.2023 (środa)    – termin elektron. przesyłania protokołu zbiorczego z wynikami I etapu

04.IV.2023 (wtoek)    – termin przesyłania przez szkoły dokumentów i prac z I etapu

06.IV.2023 (czw.)      – ogłoszenie listy finalistów Konkursu wraz z wynikami I etapu

20.IV.2023 (czw.)      – finał Konkursu. Ogłoszenie wyników i uroczystość wręczenia nagród.

Komitet Główny Konkursu

Przewodniczący

  • Dr inż. Jakub Lasocki, Prodziekan ds. Studenckich

Członkowie

  • Prof. dr hab. inż. Robert Zalewski, Prorektor ds. Studenckich
  • Dr inż. Ireneusz Krakowiak
  • Dr inż. Radosław Nowak
  • Dr inż. Andrzej Wąsiewski, prof. PW
  • Dr inż. Artur Jankowiak, prof. PW
  • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
  • Przedstawiciel WRS SiMR
Komisja Konkursowa

dr hab. inż. Michał Makowski, prof. PW
dr inż. Piotr Piórkowski, prof. PW
dr inż. Artur Jankowiak, prof. PW

dr inż. Szymon Dowkontt
dr inż. Krzysztof Szczurowski
dr inż. Piotr Fundowicz

dr inż. Piotr Laskowski
mgr inż. Krzysztof Wiśniewski (WKiŁ)
mgr inż. Łukasz Zieliński (M.S. Group)

Zgłoszenie udziału w Konkursie

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie wskazanym w terminarzu Konkursu.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia można przesłać w sposób wskazany poniżej:

- pocztą na adres: Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW, ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa
- przesyłając obraz elektroniczny na adres poczty elektronicznej: dziekan.simr@pw.edu.pl

Wyniki I etapu Konkursu

 

Finał Konkursu

 

 
Fotorelacja archiwalna z finału VI edycji Konkursu:

Strony w dziale: