Konkurs im. dr. inż. Marka Poncyliusza na najlepszą pracę dyplomową obronioną na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych

 

Logo Konkursu im. dr. inż. Marka Poncyliusza

 

Konkurs ma na celu wyłonienie i promocję najlepszych prac dyplomowych - inżynierskich i magisterskich - obronionych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych. Doceniamy naszych wybitnych Absolwentów i wzmacniamy ich rozwój zawodowy. W tej misji od lat wspierają nas firmy i instytucje partnerskie, których przedstawiciele zasiadają w Komisji Konkursowej. 

Konkurs wyróżnia się długą i bogatą tradycją - jest organizowany nieprzerwanie od 1997 roku. Bieżąca, XXVII edycja jest pierwszą, w której Konkursowi zostało nadane imię jego inicjatora, dr. inż. Marka Poncyliusza.

Zapraszamy do śledzenia zmagań 10 Finalistów Konkursu podczas seminarium, które rozpocznie się 7 marca 2024 r. o godz. 10:00. Po raz pierwszy w historii finał będzie transmitowany na żywo w Internecie (link zostanie podany na stronie internetowej Wydziału SiMR). Widzowie będą mogli zadecydować, kto z Finalistów otrzyma atrakcyjną nagrodę publiczności

 


Przebieg i regulamin Konkursu

Konkurs jest podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie (kwalifikacyjnym) Uczestnicy Konkursu prezentują przed Komisją Konkursową plakaty opisujące ich prace dyplomowe. Do drugiego etapu Konkursu (finału) zostaje zakwalifikowanych 10 Uczestników, których prace dyplomowe otrzymały od Komisji Konkursowej najwyższą średnią liczbę punktów. W finale prace dyplomowe są oceniane na podstawie prezentacji multimedialnych wygłaszanych przez Uczestników Konkursu przed Komisją Konkursową w ramach seminarium zorganizowanego w budynku Wydziału SiMR.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia Konkursu podane są w Regulaminie.

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z poprzednich edycji Konkursu dostępnymi na dole strony.

 


Nagrody

Komisja Konkursowa przyznaje następujące nagrody:

 • Nagrodę Dziekana Wydziału SiMR dla najlepszej pracy dyplomowej w wysokości 4 000 zł
 • Nagrodę publiczności w wysokości 2 000 zł
 • Nagrody specjalne, finansowe lub rzeczowe, ufundowane przez Sponsorów Konkursu

Przewiduje się także możliwość przyznania wyróżnień.

 


Komisja Konkursowa

Przebieg Konkursu nadzoruje Komisja Konkursowa w składzie:

1. Przewodniczący – Prodziekan ds. Nauczania

2. Wiceprzewodniczący – Prodziekan ds. Studenckich

3. Członkowie:

 • Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych Instytutu Podstaw Budowy Maszyn PW,
 • Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych Instytutu Pojazdów i Maszyn Roboczych PW,
 • Przedstawiciel Samorządu Studentów SiMR,

W finale Konkursu skład Komisji Konkursowej jest rozszerzony o przedstawiciela Władz Uczelni, Dziekana Wydziału SiMR i Przedstawicieli Sponsorów.

Prace Komisji Konkursowej wspiera Sekretarz powołany przez Komisję Konkursową.

 


Harmonogram Konkursu

Przyjmowanie zgłoszeń:            01.12.2023 – 15.01.2024

Etap 1 – kwalifikacja:                 01.02.2024     (ogłoszenie wyników 05.02.2024)

Etap 2 – finał                               07.03.2024, godz. 10:00

 


Seminarium finałowe

Seminarium finałowe odbędzie się 7 marca 2024 r. w Gmachu Samochodów i Ciągników przy ul. Ludwika Narbutta 84, w sali multimedialnej. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10:00.

Program seminarium finałowego

 1. Otwarcie spotkania i powitanie Gości
 2. Wystąpienie przedstawiciela Władz Uczelni
 3. Wspomnienie dr. inż. Marka Poncyliusza
 4. Prezentacje prac dyplomowych przez Uczestników Konkursu – część I
  • Piotr Bomba
  • Mateusz Krawczak
  • Michał Niedzielczyk
  • Karolina Grabska
  • Konrad Jurzak
 5. Przerwa kawowa
 6. Prezentacje prac dyplomowych przez Uczestników Konkursu – część II
  • Filip Gruca
  • Aneta Słomka
  • Kamila Komorowska
  • Szymon Kozłowski
  • Konrad Wojciechowski
 7. Przerwa kawowa/obrady Komisji Konkursowej
 8. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród
 9. Zakończenie Konkursu
 10. Obiad w formie bufetu (sala 1.10)

 


Wyniki 1. etapu Konkursu

1 lutego 2024 Uczestnicy Konkursu zaprezentowali walory swoich prac dyplomowych w ramach sesji plakatowej. Na podstawie oceny plakatów do finału Konkursu zostali zakwalifikowani Autorzy następujących prac (lista w kolejności alfabetycznej):

Na podstawie oceny plakatów do finału Konkursu zostali zakwalifikowani Autorzy następujących prac (lista w kolejności alfabetycznej):

Lp.

 

Nazwisko i imię Autora pracy

Tytuł pracy

Prowadzący

Rodzaj pracy

1

Bomba Piotr

„Opracowanie technologii wytwarzania oraz badania bio-inspirowanego chwytaka wykorzystującego zjawisko solidyfikacji granulatu”

⇒ Plakat

dr inż. Piotr Bartkowski

inżynierska

2

Grabska Karolina

„Zastosowanie sztucznej inteligencji do modelowania Adaptacyjnych Tłumików Uderzeniowych”

⇒ Plakat

prof. dr hab. inż. Robert Zalewski

magisterska

3

Gruca Filip

„Projekt i badania wstępne stanowiska do czyszczenia metodą ultradźwiękową”

⇒ Plakat

dr hab. inż. Michał Makowski, prof. uczelni

inżynierska

4

Jurzak Konrad

„Porównanie pod kątem wytrzymałościowym ramy stalowej oraz kompozytowego monokoku gokarta elektrycznego z wykorzystaniem środowiska SolidWorks”

⇒ Plakat

dr inż. Radosław Nowak

inżynierska

5

Komorowska Kamila

„Modelowanie i badania ogniw litowo – jonowych z wykorzystaniem filtrów Kalmana”

⇒ Plakat

dr inż. Piotr Piórkowski, prof. uczelni

magisterska

6

Kozłowski Szymon

„Modelowanie adaptacyjnego dynamicznego eliminatora drgań wykorzystującego zjawisko transportu cieczy”

⇒ Plakat

dr inż. Bogumił Chiliński

inżynierska

7

Krawczak Mateusz

 

„Projekt oraz wykonanie prototypowego systemu automatycznego nawadniania roślin”

⇒ Plakat

dr inż. Paweł Roszczyk

inżynierska

8

Niedzielczyk Michał

„Opracowanie i analiza układu ochrony ładunku podczas lądowania”

⇒ Plakat

dr hab. inż. Lech Knap, prof. uczelni

magisterska

9

Słomka Aneta

„Wyznaczanie SOC baterii z uzględnieniem wpływu temperatury na jej pojemność nominalną”

⇒ Plakat

dr hab. inż. Jędrzej Mączak, prof. uczelni

magisterska

10

Wojciechowski Konrad

„Układ akwizycji danych do pomiaru parametrów utleniacza w hybrydowym silniku rakietowym”

⇒ Plakat

dr inż. Sebastian Korczak

inżynierska

Wszystkim Finalistom serdecznie gratulujemy!

⇒ Galeria z 1. etapu Konkursu.

 


Patronat

 

Okrągłe logo Politechniki Warszawskiej przedstawiające człowieka trzymającego młot i kaganek.

​​Patronat nad Konkursem im. dra inż. Marka Poncyliusza na najlepszą pracę dyplomową obronioną na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba.​

Strony w dziale: