Program EUREKA

Logo projektu Eureka

Obsługa Strumieni Finansowania

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbr.gov.pl) w ramach programu EUREKA.


 

PROGRAM EUREKA

TYTUŁ PROJEKTU: „Wykorzystanie wstępnie oczyszczonego biogazu jako paliwa do zasilania silników pojazdów i maszyn rolniczych”

AKRONIM: BIOGASDRIVE

NR UMOWY: EUREKA/BIOGASDRIVE/1/2020

BENEFICJENT - konsorcjum w składzie:

 • PGB Energetyka 4 Sp. z o.o. (Lider),
 • Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych,
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji.

PARTNERZY:

 • Institute of Engineering Thermophysics of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraina
 • Scientific Engineering Centre Biomass, Ukraina

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest opracowanie systemu dwupaliwowego zasilania silnika o zapłonie samoczynnym z układem typu Common Rail, a także sprawdzenie efektywności jego działania w warunkach rzeczywistych, na wybranym pojeździe/maszynie rolniczej. Silnik pojazdu/maszyny będzie zasilany olejem napędowym i biogazem o wysokiej zawartości CO2 (do 50%) z biogazowni Lidera projektu.

PLANOWANE EFEKTY: W ramach projektu zostaną przeprowadzone: (1) badania potencjału metanogennego i  procesu fermentacji dla dodatkowego substratu, w celu zwiększenia wydajności biogazu i metanu, (2) badania nad oczyszczaniem biogazu z siarkowodoru i wilgoci, w celu dostosowania jego jakości do wymagań silnika oraz (3) badania silnikowe, w celu opracowania prototypu systemu dwupaliwowego zasilania nowoczesnego silnika. Projekt zakończy się badaniami eksploatacyjnymi w warunkach rzeczywistych na wybranym pojeździe/maszynie rolniczej oraz opracowaniem dokumentacji technicznej dla przedmiotowego rozwiązania.

  WARTOŚĆ PROJEKTU: 981 050 PLN

  WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 969 050 PLN

  OKRES REALIZACJI: 2020-2024

   


  Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbr.gov.pl) w ramach programu EUREKA.

  Strony w dziale:

  Strony w dziale: