Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału
Władze Wydziału

prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz
dr inż. Andrzej Wąsiewski, prof. uczelni
dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. uczelni
dr inż. Jakub Lasocki
dr hab. inż. Michał Hać, prof. uczelni

Profesorowie i doktorzy habilitowani

dr hab. inż. Yuhua Chang 
dr hab. inż. Jacek Dziurdź
dr hab. inż. Szymon Gontarz, prof. uczelni 
dr hab. inż. Jan Freundlich
dr hab. inż. Zbigniew Humienny 
dr hab. inż. Stanisław Karczmarzyk
dr hab. inż. Grzegorz Klekot, prof. uczelni 
dr hab. inż. Lech Knap, prof. uczelni 
dr hab. inż. Jan Maciejewski, prof. uczelni 
dr hab. inż. Michał Makowski, prof. uczelni 
dr hab. inż. Jan Matej
dr hab. inż. Jędrzej Mączak, prof. uczelni 
dr hab. inż. Piotr Orliński, prof. uczelni 
prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski
prof. dr inż. Mariusz Pyrz
dr hab. inż. Dmytro Samoilenko, prof. uczelni  
dr hab. inż. Jarosław Seńko
dr hab. inż. Dariusz Więckowski
prof. dr hab. inż. Robert Zalewski
dr hab. inż. Maciej Zawisza, prof. uczelni 
dr hab. inż. Piotr Żach, prof. uczelni 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich, nie będących profesorami lub doktorami habilitowanymi

dr inż. Dorota Górnicka
dr inż. Arkadiusz Hajduga, prof. uczelni
dr inż. Artur Jankowiak, prof. uczelni
dr inż. Sebastian Korczak 
dr inż. Ireneusz Krakowiak
dr inż. Grzegorz Linkiewicz, prof. uczelni
dr inż. Damian Markuszewski
dr inż. Radosław Nowak 
dr inż. Radosław Pakowski
dr inż. Piotr Piórkowski, prof. uczelni 

Przedstawiciele pracowników administracyjnych i technicznych

mgr Wioletta Bartosiak
mgr Danuta Falęciak
mgr Beata Szczęsna

Przedstawiciel studiów doktoranckich

mgr inż. Dominik Rodak

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

Jan Krupa
Franciszek Mikienko
Cezary Paczóski
Oliwia Śniegowska
Antoine Janowicz
Patryk Modzelewski
Maja Gorczyńska
Sandra Laszuk
Maciej Miglus

Komisje Rady Wydziału

Komisja Rady Wydziału SiMR PW ds. Organizacji Wydziału

 1. dr hab. inż. Michał Hać, prof. uczelni (Prodziekan ds. Ogólnych) – przewodniczący;
 2. dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. uczelni (Prodziekan ds. Rozwoju i Nauki);
 3. dr inż. Sebastian Korczak, dyrektor IPBM;
 4. dr hab. inż. Jan Matej, dyrektor IPiMR;
 5. mgr Wioletta Bartosiak (Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego);
 6. mgr inż. Waldemar Truszkowski (Kierownik Biura Obsługi Informatycznej);
 7. mgr Danuta Falęciak (Biuro Analiz i Sprawozdawczości);
 8. przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu (będący członkiem Rady Wydziału).

Komisja Rady Wydziału SiMR PW ds. Nauki

 1. dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. uczelni (Prodziekan ds. Rozwoju i Nauki) – przewodniczący;
 2. dr inż. Dorota Górnicka, zastępca dyrektora IPBM ds. naukowych;
 3. dr hab. inż. Lech Knap, prof. uczelni, zastępca Dyrektora IPiMR ds. naukowych;
 4. prof. dr inż. Mariusz Pyrz;
 5. dr hab. inż. Dmytro Samoilenko, prof. uczelni;
 6. dr hab. inż. Szymon Gontarz, prof. uczelni (Kierownik Studiów Doktoranckich);
 7. przedstawiciel doktorantów (będący członkiem Rady Wydziału).

Komisja Rady Wydziału SiMR PW ds. Dydaktyki

 1. dr inż. Andrzej Wąsiewski, prof. uczelni (Prodziekan ds. Nauczania) – przewodniczący;
 2. dr inż. Jakub Lasocki (Prodziekan ds. Studenckich);
 3. dr inż. Ireneusz Krakowiak, zastępca dyrektora IPiMR ds. dydaktycznych;
 4. dr inż. Radosław Nowak, zastępca dyrektora IPBM ds. dydaktycznych;
 5. dr hab. inż. Jacek Dziurdź, prof. uczelni;
 6. dr inż. Arkadiusz Hajduga, prof. uczelni;
 7. mgr Danuta Falęciak (Biuro Analiz i Sprawozdawczości);
 8. przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu (będący członkiem Rady Wydziału).

Komisja Rady Wydziału SiMR PW ds. Nagród i Odznaczeń

 1. dr hab. inż. Michał Hać, prof. uczelni (Prodziekan ds. Ogólnych) – przewodniczący;
 2. prof. dr inż. Mariusz Pyrz;
 3. dr hab. inż. Piotr Orliński, prof. uczelni;
 4. dr hab. inż. Jan Maciejewski, prof. uczelni;
 5. prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski;
 6. dr hab. inż. Jan Freundlich;
 7. przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu (będący członkiem Rady Wydziału).

⇒ Komisje Rady Wydziału

Terminarz posiedzeń
 • 25 października 2023 r.
 • 29 listopada 2023 r.
 • 20 grudnia 2023 r.
 • 31 stycznia 2024 r.
 • 28 lutego 2024 r.
 • 27 marca 2024 r.
 • 24 kwietnia 2024 r.
 • 29 maja 2024 r.
 • 26 czerwca 2024 r.
 • 25 września 2024 r.

 


Source URL: https://www.simr.pw.edu.pl/strona/wydzial/1042-rada-wydzialu