Zakład Silników Spalinowych

Kierownik Zakładu Silników Spalinowych: dr hab. inż. Piotr Orliński, prof. uczelni


Działalność naukowo-badawcza

 • Opracowanie konstrukcji elementów i zespołów silników spalinowych,
 • Metody obliczeniowe w konstrukcji silników spalinowych,
 • Obliczania wytrzymałościowe elementów i zespołów silników spalinowych.
 • Analiza trendów rozwojowych w silnikach spalinowych i opracowywanie wytycznych do ich konstrukcji,
 • Prace studialno-eksperymentalne w zakresie ustalania przyczyn usterek silników spalinowych,
 • Sterowanie i diagnostyka silników spalinowych,
 • Diagnostyka systemów oczyszczania gazów spalinowych,
 • Emisja zanieczyszczeń z silników spalinowych –powstawanie i metody jej ograniczania,
 • Metody badań emisji zanieczyszczeń z silników i pojazdów,
 • Systemy oczyszczania gazów spalinowych,
 • Metody katalityczne oczyszczania gazów spalinowych,
 • Metody obliczeniowe w konstrukcji silników spalinowych,
 • Analiza trendów rozwojowych w silnikach spalinowych i opracowywanie wytycznych do ich konstrukcji,
 • Modelowanie wymiany ciepła i masy w wybranych zespołach silników tłokowych,
 • Modelowanie i badania symulacyjne procesów regeneracji filtrów spalin,
 • Modelowanie procesów termodynamicznych silnikach spalinowych,
 • Projektowanie elementów i zespołów silników spalinowych,
 • Analiza termodynamicznych wykresów pracy silników spalinowych,
 • Obliczania wytrzymałościowe elementów i zespołów silników spalinowych,
 • Badanie procesów zasilania tłokowych silników spalinowych,
 • Procesy spalania paliw pochodzenia naftowego i roślinnego,
 • Sterowanie i diagnostyka silników spalinowych,
 • Prace studialno-eksperymentalne w zakresie doładowania silników spalinowych


Source URL: https://www.simr.pw.edu.pl/strona/wydzial-instytut-pojazdow-i-maszyn-roboczych-zaklady/1292-zaklad-silnikow-spalinowych