Planowane terminy obron i składania prac na IX/XI/XII 2023 r.

·     18 i 19 IX 2023 r.
Pracę należy złożyć w systemie APD do 15 VIII 2023 r.

 

·     13 i 14 XI 2023 r.
Pracę należy złożyć w systemie APD do 13 X 2023 r.

 

·     4 i 5 XII 2023 r.
Pracę należy złożyć w systemie APD do 3 XI 2023 r.

 


Source URL: https://www.simr.pw.edu.pl/strona/studenci-biuro-obslugi-studiow/1629-planowane-terminy-obron-i-skladania-prac-na-ixxixii-2023