Lista stypendystów rektora - semestr letni 2022/2023

Prezentujemy listę studentów, którym zostało przyznane stypendium rektora za wyniki w nauce lub osiągnięcia naukowe, sportowe bądź artystyczne.

Lista powstała w wyniku rozpatrzenia odwołań dotyczących wstępnej listy rankingowej i zawiera odpowiednie korekty w przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołań.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy znaleźli się w grupie stypendystów! Pozostałym osobom życzymy wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu i powodzenia w kolejnej akcji stypendialnej.


Source URL: https://www.simr.pw.edu.pl/strona/studenci-biuro-obslugi-studiow/1415-lista-stypendystow-rektora-semestr-letni-20222023