Platforma Startowa Centralny Akcelerator Innowacji „Mazovian StartUPolis”

Teksty i zdjęcia dłoni na niebiesko-czarno-szaro-białym tle

W imieniu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu zapraszamy wszystkich naszych studentów do wzięcia udziału w profesjonalnym programie inkubacji inicjatyw działalności: Platforma Startowa Centralny Akcelerator Innowacji „Mazovian StartUPolis”.
Projekt ten, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, ma na celu stworzenie korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw wzmacniających gospodarkę krajową.
Jego głównym celem jest wspieranie młodych, przedsiębiorczych osób w realizacji ich innowacyjnych pomysłów na poziomie krajowym i międzynarodowym. Szczególnie zależy nam na projektach z zakresu wysokich technologii, produkcji maszyn i urządzeń, energii, ekologii oraz przemysłu rolno-spożywczego.  Oprócz grantu podstawowego w wysokości ok. 28000 zł oraz pomocy ekspertów i menadżerów, najlepsze pomysły zyskają możliwość ubiegania się o bezzwrotne wsparcie PARP w wysokości do 600000 zł. 
Informator o programie Platforma Startowa Centralny Akcelerator Innowacji „Mazovian StartUPolis”
Przewodnik „Jak zostać założycielem startupu”

Source URL: http://www.simr.pw.edu.pl/aktualnosc/studenci-wspolpraca/1836-platforma-startowa-centralny-akcelerator-innowacji-mazovian