O wydarzeniu

Targi Pracy Branży Automotive to wydarzenie organizowane na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych pozwalające połączyć najlepsze firmy branży motoryzacyjnej działające w Polsce i ambitnych studentów Politechniki Warszawskiej, którzy już niedługo będą wchodzić na rynek pracy.

Tegoroczna, druga edycja przyszła w następstwie ogromnego zainteresowania ze strony studentów jej poprzednikiem. Podczas dnia pełnego wrażeń udało się nie tylko poznać najnowsze nowinki techniczne, wysłuchać interesujących prelekcji podczas seminarium, ale także złożyć dziesiątki CV u przyszłych pracodawców.

Tegoroczna edycja Targów Pracy Branży Automotive odbędzie się 27 Listopada 2019r! Zapraszamy

 

Aktualności:

NCBiR po raz pierwszy partnerem Targów Pracy!

Na tegorocznych Targach, będzie można wysłuchać prelekcji oraz porozmawiać z ekspertami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ta instytucja której misją jest wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa.

Centrum dba również o zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej, realizując m.in. międzynarodowe programy mobilności naukowców. Szczególną uwagą otacza udział młodych naukowców w programach badawczych. Umożliwia im zwiększenie kwalifikacji w obszarze przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników badań czym świetnie wpisuje się również w ideę naszego wydarzenia.

Wystawcy II Targów Pracy Branży Automotive:

Zeszły rok?

Pokazują nas liczby

1
Studentów
1
Wystawców
1
Prelekcji

W I Targach Pracy Branży Automotive udział wzięły 23 Firmy związane z ogólnie pojętą branżą motoryzacyjną.

Firmy prezentowały się nie tylko na stoiskach wewnątrz budynku, ale również przed Gmachem SiC (3 ciągniki siodłowe, 1 samochód dostawczy, 8 samochodów osobowych oraz generator dużej mocy).
Na Targach swoje stoisko miało również Biuro Karier Politechniki Warszawskiej z projektem „Latający stolik Biura Karier”. Latający stolik, to projekt, dzięki któremu studenci mogą dowiedzieć się jak przygotować profesjonalne CV, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz jak efektywnie szukać praktyki czy pracy. W ramach Targów swoje prace zaprezentowały cztery koła naukowe PW:

  • Koło Naukowe Sportów Samochodowych Proton Dynamic (SiMR PW),
  • Koło Naukowe WUT SiMRacing Team (SiMR PW),
  • Koło Naukowe Hybryda (SiMR PW),
  • Koło Naukowe Robotyków (MEiL PW).

Uczestnikami Targów byli głównie Studenci i Absolwenci Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW, ale odwiedzili nas również Studenci i Absolwenci innych wydziałów Politechniki Warszawskiej (przede wszystkim Wydziału Mechatroniki, Inżynierii Produkcji, Inżynierii Materiałowej oraz Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa). Mieliśmy też przyjemność gościć trzy grupy Uczniów, wraz z Nauczycielami zawodu z Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. I. J. Paderewskiego.

Wydarzeniem towarzyszącym Targom było Seminarium Zaawansowane techniki w przemyśle motoryzacyjnym. W trakcie Seminarium zaprezentowano 13 wykładów ekspertów. Mieliśmy okazję wysłuchać nie tylko referatów prezentowanych przez przedstawicieli Firm wystawiających się na targach, ale również wykład prezentowany przez Prezesa Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga, który przedstawił dawną dobrą wizję bycia inżynierem oraz historię Szkoły Inżynierskiej im. Wawelberga i Rotwanda. W trakcie Seminarium swoje prelekcje wygłosili też przedstawiciele trzech kół naukowych Wydziału SiMR PW.

Strefa wystawcy

27 listopada 2019 r. w godzinach 9:00 – 16:00 na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej przy ulicy Narbutta 84 w Warszawie odbędzie się druga edycja Targów Pracy Branży Automotive.

Organizatorem Targów jest Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz Wydziałowa Rada Samorządu Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie Seminarium Zaawansowane techniki w przemyśle motoryzacyjnym w trakcie, którego będą prezentowane wykłady eksperckie Wystawców.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

Targi Pracy

Targi Pracy Branży Automotive są wyjątkowo ważnym wydarzenie w naszym kalendarzu. Powstały one z inicjatywy Studentów, z czego jesteśmy niezwykle dumni. Zeszłoroczną edycję zainicjowali oraz samodzielnie zorganizowali Studenci Wydziału, którzy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy chcą nie tylko przedstawić Państwu swoje sylwetki i poznać Państwa Firmę oraz zapotrzebowania, ale głównie nawiązać dialog, który pozwoli powiązać cele nas wszystkich. Targi obejmują branżę Automotive, jak również szeroko pojęty przemysł maszynowy, elektrotechniczny i mechatroniczny. Wydarzenie kierujemy nie tylko do Studentów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, ale również do Studentów Wydziałów powiązanych z branżą oraz Uczniów szkół technicznych.

Seminarium

Wydarzeniem towarzyszącym Targom Pracy jest Seminarium Zaawansowane techniki w przemyśle motoryzacyjnym. W trakcie Seminarium prezentowane są przez Wystawców wykłady ekspertów. Uczestnicy Targów mają nie tylko okazję porozmawiać z przedstawicielami Firm o możliwościach odbycia praktyk, staży czy podjęcia pracy, ale również mogą wysłuchać prelekcji, podczas których Wystawcy prezentują nowoczesne rozwiązania stosowane w Firmach.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa w II Targach Pracy Branży Automotive następuje w drodze przesłania na adres: dorota.gornicka@pw.edu.pl do dnia 31 października 2019 r. skanu wypełnionego, opatrzonego pieczęcią i podpisanego formularza według wzoru załączonego do regulaminu.

Informacje do Katalogu Targowego prosimy dostarczyć do dnia 4 listopada 2019 r.

Dbając o Państwa Markę prosimy o załączenie do wiadomości aktualnego logotypu.

Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem stanowiącym integralną część niniejszego dokumentu, który znajdą Państwo tutaj.

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa,
2. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji uczestnictwa w Dniu Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.

Pełna treść obowiązku informacyjnego zobaczyć można klikając na napis RODO w nagłówku.
Jeśli chcą być Państwo informowani o podobnych wydarzeniach organizowanych przez Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej prosimy o przesłanie zgody drogą mailową.

Trochę o nas

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej od ponad 60 lat kształci inżynierów w specjalnościach związanych z motoryzacją i branżą maszyn roboczych.

Wśród zainteresowań naukowych i dydaktycznych Wydziału znajdują się zagadnienia związane z: teorią i konstrukcją pojazdów samochodowych i szynowych, nadwozia pojazdów, hybrydowe układy napędowe, dynamika ruchu pojazdów, dynamika układów napędowych, badania stanowiskowe i trakcyjne pojazdów, bezpieczeństwo techniczne oraz ruchu drogowego, tłumienie drgań i hałasu, techniki pomiarowe, analiza sygnałów, diagnostyka stanu technicznego maszyn i pojazdów, symulacje komputerowe, trwałość zmęczeniowa, materiały inteligentne w zakresie teoretycznym i aplikacyjnym, modelowanie zjawisk tarciowych, mechatronika, ochrona środowiska, ergonomia, automatyzacja i robotyzacja maszyn roboczych, systemy transportu bliskiego, alternatywne źródła energii, silniki spalinowe.

Komitet organizacyjny

mgr inż. Mateusz Brukalski, pracownik Wydziału
dr inż. Dorota Górnicka, pracownik Wydziału
dr inż. Radosław Nowak, pracownik Wydziału
dr inż. Krzysztof Twardoch, pracownik Wydziału
mgr inż. Jakub Deda, pracownik Wydziału
mgr inż. Mateusz Bednarski, pracownik Wydziału
Filip Derba, student Wydziału
Karol Kaliński, student Wydziału
Zbigniew Reroń, student Wydziału
Michał Rodowski, student Wydziału

KONTAKT

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Politechniki Warszawskiej

ul. Narbutta 84
02-524 Warszawa