Plan studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku mechanika pojazdów i maszyn roboczych

RAMOWY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PROWADZONYCH NA KIERUNKU MECHANIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH

Semestr 1

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Analiza zespolona 30 15 0 0 4 E/Z1
2 Rachunek prawdop. i statystyka 30 15 0 0 4 E/Z1
3 Mechanika ogólna III 30 30 0 0 5 E/Z1
4 Zintegrow. systemy wytwarzania 30 0 15 0 3 Z2/Z1
5 Diagnostyka maszyn 15 0 15 0 2 Z2/Z1
6 Metody numeryczne w mechanice 15 0 15 0 2 Z2/Z1
7 Fizyka IV 45 0 0 0 4 Z2
8 Automatyka 15 15 0 0 2 E/Z1
9 Przedmiot obieralny Specjalności 1 30 0 0 0 2 Z2
10 Przedmiot obieralny Specjalności 2 30 0 0 0 2 Z2
  RAZEM 255 75 45 0 30  

Semestr 2

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Modelow. komp. w praktyce inż. 15 0 15 0 2 Z2/Z1
2 Alg. genetyczne i sieci neuronowe 30 0 15 0 3 E/Z1
3 Bezp. systemów technicznych 30 0 0 0 2 Z2
4 Wybr. zagadn. termodynamiki 30 15 0 0 3 E/Z1
5 Podstawy robotyki 15 0 15 0 2 Z2/Z1
6 Teoria konstrukcji 30 0 0 0 2 Z2
7 Zaawans. materiały konstrukcyjne 15 0 15 0 2 Z2/Z1
8 Modelow. i badania maszyn 30 0 30 0 6 E/Z1
9 Przedmiot obieralny Specjalności 3 30 0 0 0 2 Z2
10 Przedmiot obieralny Specjalności 4 30 0 0 0 2 Z2
11 Wychowanie fizyczne 0 30 0 0 0 Z1
12 Praca przejściowa 0 0 0 75 4 P
  RAZEM 255 45 90 75 30  

Semestr 3

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Podstawy prawa pracy (HES) 30 0 0 0 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) 30 0 0 0 3 Z2
3 Przedmiot obieralny Specjalności 5 30 0 0 0 2 Z2
4 Przedmiot obieralny Specjalności 6 30 0 0 0 2 Z2
5 Seminarium dyplomowe 0 30 0 0 2 Z1
6 Praca dyplomowa 0 0 0 270 20 P
7 Praktyka dyplomowa 4 tygodnie 4  
  RAZEM 120 30 0 270 31  
 

Source URL: https://www.simr.pw.edu.pl/strona/kandydaci-studia-ii-stopnia-magisterskie-studia-stacjonarne-dzienne-mechanika-pojazdow-i