Inżynieria mechaniczna (wcześniej: mechanika pojazdów i maszyn roboczych) - I stopień stacjonarne

Kierunek inżynieria mechaniczna, zastępujący dotychczasową mechanikę pojazdów i maszyn roboczych, jest tradycyjnym kierunkiem kształcenia inżynierów mechaników na Wydziale SiMR. Studenci tego kierunku zdobywają obszerną wiedzę z przedmiotów podstawowych oraz  z zakresu budowy maszyn, jak również wiedzy specjalistycznej, dotyczącej projektowania, wytwarzania, bezpieczeństwa, sterowania i eksploatacji szerokiej gamy obiektów tj. pojazdów (samochodów, ciągników, pojazdów szynowych, pojazdów specjalnych) i maszyn roboczych (budowlanych, drogowych, dźwignic, przenośników i innych).

Studenci studiów I stopnia mają do wyboru następujące specjalności:

  • Maszyny robocze
  • Pojazdy
  • Silniki spalinowe
  • Wspomaganie komputerowe prac inżynierskich.

Prezentacje specjalności dostępne są w sekcji Studenci / Studia stacjonarne.

Ponadto, w ramach tych specjalności istnieje możliwość wyboru indywidualnego programu studiów (IPS) ze specjalizacją „pojazdy szynowe”.

Strony w dziale:

Strony w dziale: