Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych - I stopień stacjonarne

Program studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych ⇒

Na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych studentom umożliwia się maksymalnie szeroki, praktyczny kontakt z najnowocześniejszą aparaturą, metodami obliczeniowymi i projektowymi oraz nowoczesnymi technologiami materiałowymi. Duża część zajęć prowadzona jest w formie seminariów i laboratoriów. Taki tryb nauki pozwala na przygotowanie studentów do samodzielnego formułowania oraz rozwiązywania konkretnych zadań w różnych obszarach zastosowania mechatroniki w inżynierii mechanicznej. Wszechstronność i interdyscyplinarność wykształcenia, poszerzone wiedzą o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie Mechatroniki Pojazdów i Maszyn Roboczych pozwala absolwentom tych studiów na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku pracy, nie tylko w charakterze inżyniera mechatronika.

Studenci studiów I stopnia kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych mają do wyboru następujące specjalności:

Prezentacje specjalności dostępne są w sekcji Studenci / Studia stacjonarne.

Ponadto, w ramach tych specjalności istnieje możliwość wyboru indywidualnego programu studiów (IPS) ze specjalizacją „pojazdy szynowe”.

Strony w dziale:

Strony w dziale: