Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych - I stopień

Program studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych ⇒

Prowadzony od roku akademickiego 2013/2014 kierunek inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych ma na celu wykształcenie inżyniera, który sprosta intensywnemu rozwojowi nauki i techniki, gotowego podjąć pracę w zakresie konstrukcji napędów elektro-mechanicznych w szczególności dla pojazdów hybrydowych i elektrycznych włączając w to pojazdy specjalne.

Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie multidyscyplinarnej wiedzy koniecznej do projektowania oraz obsługi złożonych układów technicznych z akumulacją energii z uwzględnieniem analiz podstawowych procesów fizyko-chemicznych, doborem niekonwencjonalnych materiałów oraz sterowania automatycznego. Nowoczesne podejście do procesu dydaktycznego daje absolwentowi niezbędną wiedzę podstawową, pogłębioną w zakresie odpowiednim do złożoności technicznej współczesnych pojazdów ekologicznych, ale przede wszystkim umiejętności inżynierskiej analizy konstrukcji.

Studenci studiów I stopnia tego kierunku mają do wyboru następujące specjalności:

  • Pojazdy autonomiczne
  • Pojazdy ekologiczne

Prezentacje specjalności dostępne są w sekcji Studenci / Studia stacjonarne.

W ramach studiów II stopnia tego kierunku do wyboru są następujące specjalności:

  • Pojazdy autonomiczne
  • Pojazdy ekologiczne

Source URL: https://www.simr.pw.edu.pl/strona/kandydaci-studia-i-stopnia-inzynierskie-kierunki-studiow-i-stopnia-stacjonarne/1104