Wyciąg z książki "Wały maszynowe"

Orientacyjna zależność wytrzymałości zmęczeniowej od Re i Rm
oraz właściwości materiałów najczęściej używanych na wały maszynowe

 
 
Materiał
 
 
Rozciąganie Ściskanie Zginanie Skręcanie i ścinanie
Re Zrj Zrc Qc Zcj Qg Zgj Zgo Qs Zsj Zso
 
Stale węglowe
 
 

 
Re 0,56Rm 0,31Rm Re 0,56Rm 1,19Re 0,76Rm 0,42Rm 0,62Re 0,50Rm 0,25Re
 
Stale stopowe
 
 

 
Re 0,52Rm 0,31Rm Re 0,52Rm 1,1Re 0,66Rm 0,42Rm 0,60Re 0,46Rm 0,25Re
 
Żeliwa ciągliwe
 
 

 
Re 0,50Rm 0,30Rm 1,3Re 0,64Rm 1,1Re 0,56Rm 0,33Rm 0,70Re 0,36Rm 0,21Re
 
Stale węglowe
 
zwykłej jakości
 
St3S 240 210 130 240 210 290 290 160 150 190 90
St5 280 280 150 280 280 330 380 210 170 250 125
 
Stale węglowe
wyższej jakości
w stanie znormalizowanym
 
35 310 290 160 310 290 370 400 220 190 260 130
45 340 340 190 340 340 400 460 250 210 300 150
 
Stale stopowe do nawęglania w stanie nawęglonym i ulepszonym
 
15H 500 360 220 500 360 550 460 290 300 320 170
12HN3 700 490 290 700 490 770 630 400 420 440 240
 
Stale stopowe
do ulepszania
w stanie ulepszonym
 
30HN3 800 520 310 800 520 880 660 420 480 460 250
30HGS 850 570 340 850 570 930 730 460 510 500 270
   Wartości podane w MPa = MN/m2


Powrót