Stypendia MEiN dla studentów za znaczące osiągnięcia

Studenci wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi mogą ubiegać się o Stypendium Ministra Edukacji i Nauki. Zachęcamy do składania wniosków!

Stypendium jest przyznawane na rok akademicki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17 000 zł.  Wysokość stypendium zostanie ustalona w decyzji w sprawie przyznania stypendium.

Przypominamy, że w dwóch ostatnich edycjach Stypendium Minister wyróżnił aż troje studentów z Wydziału SiMR!

Komunikat MEiN dotyczący Stypendium Ministra w roku akademickim 2023/2024, a także szczegółowe informacje m.in. na temat warunków przyznania stypendium, definicje szczególnych osiągnięć i sposobów ich udokumentowania znajdą Państwo na stronie internetowej.

Studentów spełniających warunki otrzymania stypendium zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Studiów (pok. 0.5, e-mail: katarzyna.kulinska@pw.edu.pl, tel. 22 234 82 93) w nieprzekraczalnym terminie do 16.10.2023. Wniosek o stypendium będzie wypełniany razem z koordynatorem wydziałowym w systemie ZSUN/OSF.

Strony w dziale:

Strony w dziale: