Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych - II stopień

Program studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych ⇒

Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych jest kierunkiem unikatowym, nieoferowanym na innych wydziałach Uczelni. Drugi stopień kierunku inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych jest ukierunkowany na kształcenie zorientowane projektowo, co oznacza, że ok. 50% programu studiów realizowane jest w formie projektów przez co student ma szansę wykorzystać zdobytą teoretyczną wiedzę i kompetencje do zaprojektowania, realizacji i przeprowadzenia badań testowych konkretnych rozwiązań technicznych z zakresu pojazdów hybrydowych, elektrycznych i ich infrastruktury.

Kierunek ten, ze względu na interdyscyplinarny charakter problemów dotyczących badań, konstrukcji, budowy, eksploatacji i recyklingu pojazdów elektrycznych i hybrydowych, ich komponentów i szeroko rozumianej infrastruktury, podzielony jest na szereg modułów prowadzonych przez kadrę wydziałów specjalizujących się w poszczególnych zagadnieniach: Fizyki, Chemicznego, Elektrycznego, Transportu i SiMR. Z tego względu nowo powstający kierunek II stopnia, czerpiąc najlepsze doświadczenia ze współpracy tych wydziałów w ramach studiów I stopnia, zapewni przyszłym absolwentom zróżnicowaną, specjalistyczną wiedzę i umiejętności, których nie byliby w stanie zdobyć, studiując na którymkolwiek z pozostałych kierunków studiów. Jest on skomponowany w taki sposób, aby dostarczyć przyszłemu absolwentowi wszechstronną wiedzę nie tylko stricte techniczną, ale również dotyczącą aspektów ekonomicznych czy oddziaływania na środowisko, tak istotną w przypadku nowoczesnych rozwiązań technicznych stosowanych w pojazdach elektrycznych i hybrydowych.
 

W ramach studiów II stopnia tego kierunku do wyboru są następujące specjalności:

  • Pojazdy autonomiczne
  • Pojazdy ekologiczne

Source URL: http://www.simr.pw.edu.pl/strona/kandydaci-kierunki-studiow-informacje-ogolne-ii-stopnia-stacjonarne/1110-inzynieria-pojazdow