Prof. dr hab. inż. Jerzy Osiński

     

grafika1

 
Imię Jerzy
Nazwisko Osiński
Stopień naukowy Prof. dr hab. inż.
Zakład Technik Wytwarzania
Numer pokoju 2.7D
Numer telefonu 8255
Adres email / strona internetowa jerzy.osinski@simr.pw.edu.pl
USOSweb(link) https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:100002114)
Zainteresowania naukowe Metoda Elementów Skończonych, Wspomaganie Komputerowe Prac Inżynierskich, właściwości i zastosowania materiałów hiperelastycznych, wysokoredukcyjne przekładnie zębate, ochrona środowiska przed skutkami motoryzacji - recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji
Prowadzone zajęcia dydaktyczne Metoda Elementów Skończonych, przedmioty specjalnościowe oraz prace przejściowe i dyplomowe (inż. i mgr) na specjalności, Wspomaganie Komputerowe Prac Inżynierskich
Nagrody i wyróżnienia 3 Nagrody MNiSzW, 15 nagród Rektora Politechniki Warszawskiej w latach 1978-2012
Wybrane publikacje

MONOGRAFIE NAUKOWE:

  • współautor (trzy rozdziały) monografii DAMPING OF VIBRATION wyd. A.A.BALKEMA w Holandii w 1998, wersja polska TŁUMIENIE DRGAŃ, wyd. PWN w Warszawie 1997
  • Symulacje zachowania się konstrukcji w zakresie dużych deformacji - praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Osińskiego Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu 2011 rok

ARTYKUŁY NAUKOWE:

  • Jarosław Mańkowski, Jerzy Osiński, Piotr Żach - Tension Field in Thin-walled Aeronautical Girders Mechanics and Mechanical Engineering Number 2/ 2010
  • Anna Boczkowska, Kamil Babski, Jerzy Osiński, Piotr Żach - Modelowanie charakterystyki przy ściskaniu oraz właściwości użytkowe materiałów poliuretanowych stosowanych w budowie maszyn POLIMERY 7/8 tom LIII ,2008. s.544-550
  • Adrian Iwanowski, Jerzy Osiński, Piotr Żach : Evaluation of Energy-Consuming Elastic-Plastic Stiff Foam in case of Huge Volumetric Deformation, Machine Dynamics Research, 2010, Vol. 34, No 2, p. 37-43

Podręcznik

Jerzy Osiński, Piotr Żach -Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów WKiŁ Warszawa 2009

Udział w projektach badawczych  

josinski@simr.pw.edu.pl